Schoolvak Duits:

Zorgen over Duits
Schoolvak Duits

Het aantal leerlingen Duits op Nederlandse scholen en het aantal studenten Duitse Taal en Cultuur gaven aanleiding tot zorg: Sinds het midden van de jaren '90 namen deze aantallen af. Tegelijkertijd drong het besef door, dat kennis van het Duits van belang is voor de economische en politieke betrekkingen tussen Nederland en Duitsland.

Zorgen over Duits © Peter van Beek
Vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, onderwijs en politiek praten over het vak Duits op school, tijdens een lunch van de Actiegroep Duits. Rechts Frans Timmermans.

Duitsland is met afstand de belangrijkste handelspartner van Nederland. Met ongeveer 169 miljard euro (CBS, 2013) is het Nederlands-Duitse handelsvolume een van de grootste wereldwijd. Nederland exporteerde in 2013 voor 106 miljard euro naar Duitsland, een groot deel daarvan naar Noordrijn-Westfalen. Dit is een kwart van de totale Nederlandse export. 
In Duitsland zijn meer dan 5.000 Nederlandse dochterondernemingen actief. Tegelijkertijd zijn in Nederland bijna 3.400 Duitse dochtermaatschappijen gevestigd.

Meer dan 80.000 Nederlanders werken voor Duitse filialen. Daarbij komt, dat bijna elke Nederlandse onderneming die internationaal is georiënteerd, nauwe banden onderhoudt met Duitse klanten en partners.

In een enquête van de Nederlands-Duitse Handelskamer en de exportorganisatie Fenedex (2012) gaf 88,6 procent van de Nederlandse ondernemers aan dat de beheersing van de Duitse taal noodzakelijk is voor de export naar Duitsland. 54,5 procent liet weten, dat hun Duitse partners en klanten Engels als communicatietaal niet accepteerden. 82,7 procent vindt daarom, dat kennis van het Engels niet voldoende is.

Citaat Frans Timmermans in Die Zeit in 2012:
“Ik ben actief bij 'Mach Mit!', een initiatief voor de Duitse taal in Nederland. Er is sprake van een tragisch misverstand in het huidige Europa. Mensen denken dat Engels wel genoeg is. Op korte termijn betekent dat voor ons, dat wij in het contact met Duitsland geen voorsprong op andere landen behouden, als wij geen Duits leren of te weinig over Duitsland weten. Veel kleine Duitse ondernemingen houden er niet van, als men daar Engels spreekt.”

De discrepantie tussen de afname van het aantal mensen dat Duits leert en de vraag vanuit het bedrijfsleven is goed zichtbaar bij de cursussen Duits voor volwassenen. Het Goethe-Institut Niederlande bijvoorbeeld zag tussen 2002 en 2014 het aantal aanmeldingen voor taalles meer dan verdubbelen. Meestal gaat het om werkenden die hun Duits willen verbeteren. Dit wijst erop, dat het aanbod van Duits in het voortgezet onderwijs niet overeenkomt met de vraag op de arbeidsmarkt.

In de afgelopen jaren wezen meerdere prominenten, zoals de toenmalige voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Bernard Wientjes, op het belang van de Duitse taal voor Nederland. In 2012 riep Frans Timmermans, toen minister van Buitenlandse Zaken, de Nederlanders op Duits te leren. Het Nederlandse koningspaar deed deze oproep twee jaar later nog eens. Het belang van Duits kreeg ook in de media meer aandacht.

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger