Schoolvak Duits:

Duits op de middelbare school

Middelbare scholen hebben veel vrijheid om te bepalen hoe ze hun leerlingen Duits bijbrengen. Voor Duits in de onderbouw zijn geen kerndoelen geformuleerd, zoals dat voor veel andere vakken wel het geval is. Ook is niet vastgelegd hoeveel uren Duits gegeven moet worden. Wel heeft de Stichting Leerplanontwikkeling Onderwijs richtlijnen vastgelegd in de Handreiking MVT.

Duits op de middelbare school

In de bovenbouw wordt de inhoud van het vak bepaald door de richtlijnen voor de eindexamens en te bereiken niveaus van Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Getoetst wordt op lezen, luisteren, schrijven, spreken en (op havo en vwo-niveau) literatuur. Meer info: Examenprogramma moderne vreemde talen havo/vwo en Examenprogramma moderne vreemde talen vmbo.

Op de meeste middelbare scholen wordt Duits vanaf de tweede klas aangeboden. Met name in de grensstreek zijn er ook scholen die Duits vanaf de eerste klas geven. In de onderbouw geven de meeste scholen twee tot drie uur Duits per week.
Vanaf de vierde klas op havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Op het vwo moeten leerlingen bij alle profielen een tweede vreemde taal kiezen, naast engels. Op de havo moet alleen in het profiel Cultuur en Maatschappij een tweede vreemde taal worden gekozen. Duits is nog steeds de meestgekozen tweede vreemde taal in het schooljaar 2012-2013.

  Duits Frans Spaans
havo 20.119 16.700 1.421
vwo 18.485 11.900 586

 

Lesmethoden

De belangrijkste lesmethoden voor Duits zijn: Neue Kontakte (Noordhoff Uitgevers), TrabiTour (Noordhoff Uitgevers), Na Klar (Malmberg), Salzgitter heute (Thieme Meulenhoff) en Ausblick (Thieme Meulenhoff). Toetsen worden ook door de uitgevers geleverd. Bij alle methoden hoort ook een uitgebreid digitaal platform voor docenten en leerlingen.

Het eindexamen

Het eindexamen bestaat uit een Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) en een Schoolexamen. beiden tellen even zwaar mee voor het eindcijfer. In het CSE wordt alleen de leesvaardigheid getoetst, de overige onderdelen worden in het schoolexamen getoetst. Dit betekent dat leesvaardigheid een relatief groot gedeelte van het eindcijfer bepaalt. Daardoor is het Duitsonderwijs in debovenbouw sterk gericht op leesvaardigheid en leesstrategieën.

Doeltaal is voertaal

Tot een paar jaar geleden waren de instructies in de Duitse lesmethoden grotendeels in het Nederlands. Dat kwam omdat ook in de Duitse les de instructietaal Nederlands was. De laatste jaren is dat aan het veranderen en hangen steeds meer docenten de visie aan dat de communicatie in de les zoveel mogelijk in het Duits moet zijn. ‘Doeltaal is voertaal’ heet deze ontwikkeling. Ook in de lesmethoden wordt daarom steeds meer Duits gebruikt als instructietaal. Toch is het nog lang niet op alle scholen vanzelfsprekend dat in de Duitse les hoofdzakelijk Duits wordt gesproken. Meer hierover in het belevingsonderzoek Duits

Competentiegericht onderwijs

Met de invoering van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (GER) voor vreemde talen hebben alle uitgevers hun lesmethoden aangepast aan het competentiegericht leren. Ook scholen proberen het onderwijs op die manier in te richten, al is dat een moeizaam proces. Docenten moeten nu nog laveren tussen de competenties van het GER en de traditionele cijfers.

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger