Schoolvak Duits:

Feiten en cijfers

Een blik op de aantallen leerlingen dat Duits volgt, geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het vak de afgelopen jaren. Rond de eeuwwisseling daalt het aantal scholieren met Duits sterk. De afgelopen jaren stabiliseert het aantal en is zelfs een bescheiden toename te zien.

 

*Bron:  1995/2005/2010 StADaF (Ständiger Ausschuss für Deutsch als Fremdsprache), 2015 Auswärtiges Amt

Deze recente positieve tendens is ook goed zichtbaar bij het aantal leerlingen dat eindexamen in het vak Duits doet. Vooral door de afschaffing van de deelvakken op de havo en het vwo is het aantal examenleerlingen weer gestegen. Op het vmbo lijkt de afname sinds 2015-2016 ook gestopt.

 

*Bron: CITO/Goethe Institut

De verzwakte positie van het Duits op de middelbare school werkt ook door op de universiteit. Behalve Engels kampen alle vreemde talen aan de universiteit met een zeer geringe instroom van studenten en Duits is wat dat betreft geen uitzondering.

 

 

*Bron: VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten)

Er studeren rond de 300 studenten Duitse taal en cultuur in Nederland. Hoe klein dit aantal is, wordt goed duidelijk wanneer dit wordt vergeleken met het aantal studenten Nederlands in Duitsland: in het studiejaar 2016-2017 telt Duitsland in totaal 1375 studenten Niederlandistik. 

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger