Schoolvak Duits:

Feiten en cijfers

Een blik op het aantal leerlingen dat eindexamen in Duits doet, geeft een goed overzicht van de ontwikkeling van het vak de afgelopen jaren. 

Sinds de coronaperiode is er een sterke daling, nadat daarvoor het percentage eindexamenkandidaten Duits lange tijd stabiel is geweest. In 2023 stabiliseren zich de cijfers op de havo en het vwo weer, terwijl op het vmbo nog maar 37% van de leerlingen Duits heeft gevolgd in de bovenbouw. 

 

*Bron: CITO

 

De verzwakte positie van het Duits op de middelbare school werkt ook door op de universiteit. Behalve Engels kampen alle vreemde talen aan de universiteit met een zeer geringe instroom van studenten en Duits is wat dat betreft geen uitzondering. 

 

*Bron: VSNU (Vereniging van Nederlandse Universiteiten)

In 2022 volgden 160 studenten de bachelor Duitse taal en cultuur in Nederland. Hoe klein dit aantal is, wordt goed duidelijk wanneer dit wordt vergeleken met het aantal studenten Nederlands in Duitsland: ruim 2.000. Alleen al in Münster staan 229 studenten ingeschreven voor het vak Niederlandistik.

Hoeveel masterstudenten Duitse taal en cultuur in Nederland er zijn, is onduidelijk, meldt de VSNU. Na 2011 werden de masters Taal & Cultuur voor de verschillende talen geleidelijk samengevoegd. Er is hierbij geen zicht op de afstudeervarianten. Het zicht op de studenten die zich specialiseerden op Duitse taal en cultuur is hierdoor
verloren gegaan.

 

Meer cijfers over het vak Duits vind u op die website van de Actiegroep Duits.

Tags: Duits

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger