Duitsland en Europa:

Merkel over Europa
De kleine stapjes van Angela Merkel: 2005-heden

Na haar verkiezing tot bondskanselier had Angela Merkel niet veel ruimte om een radicaal andere koers te varen dan haar voorganger. Hoewel Schröder de politiek had verlaten dwong de verkiezingsuitslag Merkel om te regeren met zijn partij, de SPD. Merkel wilde graag Kohls erfenis voortzetten maar in haar Europabeleid verschilde ze nauwelijks van haar voorganger Schröder.

Merkel over Europa
© European Union 2011
Merkel heeft een heel andere leiderschapsstijl dan haar voorganger Schöder

Evenals haar voorgangers benadrukte Merkel het grote belang van de Europese integratie voor Duitsland. Ze toonde zich een voorstander van de Europese grondwet en wilde dat Duitsland niet te veel betaalde aan Europa. Volgens Merkel mocht Duitsland opkomen voor de eigen, nationale belangen zolang het daarbij het algemene belang van Europa in het oog hield. De centrale ligging van Duitsland in Europa toonde volgens de bondskanselier de rol die het land binnen de EU moest spelen: een bemiddelende rol gericht op het in overeenstemming brengen van tegengestelde belangen.

Toch verschilde kanselier Merkel op opvallende punten van Schröder. Dat kwam voornamelijk doordat zij een heel andere stijl had dan haar voorganger. Schröder stond bekend als de joviale kanselier die graag grote woorden sprak en gewichtige zaken deed met de grote jongens in Londen en Parijs. Merkel was veel meer bescheiden, nuchter en op het zoeken naar consensus binnen het raamwerk van de Europese verdragen. De ‘methode Merkel’ bestond uit luisteren, afwachten, bemiddelen en in kleine kring achter gesloten deuren overleggen.

Ook de nadruk die Merkel legde op de bemiddelende rol van Duitsland was een breuk met de politiek van Schröder. Merkel benadrukte dat zij een verdeeld Europa, zoals ten tijde van de Amerikaanse inval in Irak, ontoelaatbaar vond. Een ‘beklemmende situatie’ noemde zij de verdeeldheid die de EU toen in zijn greep hield. Volgens kanselier Merkel is de EU een uniek project dat Europa vrede en veiligheid heeft gebracht en is het nu aan Europa om een bijdrage aan een vreedzame en veilige wereld te leveren.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger