Bot waarschuwt voor te machtige Unie
Nieuwsflash

Achtergrond - 3 juni 2004

(3 juni 2004) Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot ( CDA) heeft gisteren in Berlijn gewaarschuwd voor een Europese Unie die over teveel competenties beschikt. In een toespraak voor studenten van de gerenommeerde Humboldt-universiteit zei hij, dat een gebrek aan inspraakmogelijkheden voor de burger het aanzien van de Unie schaadt en een verdere Europese integratie in gevaar brengt. Lidstaten zouden nationale bevoegdheden alleen aan Brussel moeten overdragen, wanneer daar voldoende nieuwe vormen van medezeggenschap voor hun inwoners tegenover staan. Volgens Bot moet de EU zich de komende jaren de vraag stellen, "hoe wij ons van de duurzame ondersteuning van de Europese burger voor het integratieproces kunnen verzekeren".

Minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot Volgens de minister moet gestreefd worden naar een "maatschappelijk verdrag" tussen burgers en EU. Daarmee bedoelde hij een toestand, waarin de bevolking bereid is de voorschriften uit Brussel na te leven, omdat zij zichzelf beschouwt als gelijkberechtigde partner in het politieke onderhandelingsproces. In dit verband pleitte de minister ervoor om de komende jaren een "pauze" in te lassen in het uitdokteren van nieuwe verdragen. Alleen wanneer de burger tijd wordt gegund om de realiteit van de bestaande, uitgebreide Unie te "verinnerlijken", kan hij uitgroeien tot "Europeaan", aldus Bot. Om deze reden zouden lidstaten er ook goed aan doen hun Europabeleid vaker af te stemmen op het subsidiariteitsbeginsel, de stelregel dat een besluit moet worden genomen op het laagst mogelijke niveau. Door af en toe bewust beslissingen in eigen hand te houden, kunnen de lidstaten voorkomen dat de Europese Unie beslissingen neemt die door een deel van de ruim vierhonderd miljoen EU-burgers altijd als oneerlijk zullen worden ervaren.

Bot sprak zich indirect uit tegen een `kern-Europa', een selecte groep landen die het integratieproject sneller uitvoert dan de resterende landen. Dit concept werd eind vorig jaar door onder meer Duitsland naar voren gebracht, nadat de (kandidaat-)lidstaten er niet in waren geslaagd overeenstemming te bereiken over de machtsverdeling binnen een uitgebreide Unie. "Het Europa van de verschillende snelheden sluit grote groepen burgers uit, zonder dat zij voldoende worden geconsulteerd", aldus Bot.

De minister bestempelde een Europese grondwet als goed uitgangspunt voor een "maatschappelijk verdrag". Een constitutie stelt de burger in staat zich te identificeren met Europa, aldus Bot. Een raadplegend referendum op Europees niveau zou een nuttige aanvulling vormen: "Dat zou de transparantie en legitimiteit van het integratieproces ten goede komen". Bot liet zich optimistisch uit over de mogelijkheid dat de Europese regeringsleiders tijdens hun volgende beraad, op 17 en 18 juni in Ierland, definitief overeenstemming bereiken over het ontwerp voor een Europese grondwet. Op 1 juli neemt Nederland het Europees voorzitterschap over van de Ieren.

Bot was gisteren voor de derde maal in Berlijn sinds hij in december vorig jaar is aangetreden als Minister van Buitenlandse Zaken. In januari bracht hij een kennismakingsbezoek aan zijn Duitse ambtsgenoot Fischer. In maart was Bot, in gezelschap van koningin Beatrix, aanwezig bij de opening van de nieuwe Nederlandse ambassade in Berlijn.

Klik hier voor de complete toespraak van Bot

De Duitse kranten hebben geen aandacht besteed aan Bots toespraak in Berlijn.

De Volkskrant
'Enthousiasme voor Europa moet terug'

NRC Handelsblad
Bot: Rol van Europa inperken

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger