Grote overeenstemming Bush en Schröder
Nieuwsflash

Achtergrond - 9 juni 2004

(9 juni 2004) De leiders van de zeven belangrijkste industrielanden en Rusland zijn op het kleine schiereiland Sea Island voor de Amerikaanse oostkust neergestreken voor de jaarlijkse G8-top. Van 8 t/m 10 juni wordt er voornamelijk gesproken over de kwestie-Irak. Gisteren is in de veiligheidsraad al overeenstemming bereikt over de aanstaande VN-resolutie, die de machtsoverdracht in dat land moet regelen. Op de tweede dag van de top spreken de Duitse kranten reeds van een eerste succes. Niet met betrekking tot Irak, maar tot de Duits-Amerikaanse verhoudingen. Schröder en Bush zouden "het vriendelijkste gesprek sinds de oorlog in Irak" gevoerd hebben.

Het zijn de woorden van een hoge Amerikaanse regeringsambtenaar. Die stelde met betrekking tot het tweegesprek dat president Bush en bondskanselier Schröder dinsdag in de marge van de Top voerden, vervolgens dat er "ontegenzeggelijk verschillen van mening hebben bestaan", waarmee hij doelde op de bekoelde relatie na Duitslands weigering de Amerikaanse oorlog tegen Irak te steunen. Maar "nu zijn we goed op weg zijn richting een sterke toenadering wat betreft bijna alle vragen over het Midden Oosten". De Verenigde Staten en Duitsland zouden "elkaar weer gevonden hebben".

Bush loofde voor begin van het gesprek Duitslands inspanningen voor meer vrede in de wereld en vooral Duitslands militaire bijdrage in Afghanistan en in de Balkan. Hij sprak zijn dank uit voor de bijdrage die minister van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Joschka Fischer, leverde aan het bereiken van vrede in het Midden Oosten.

Schröder benadrukte op zijn beurt de grote overeenstemming, die tussen Berlijn en Washington bestaat. Ook in de VS is het inmiddels duidelijk, zo zei hij, dat ze weliswaar in hun eentje een militaire overwinning kunnen boeken, maar dat er toch gezamenlijk vrede moet worden gevonden. Bush zou er begrip voor hebben, dat Duitsland geen soldaten naar Irak zal uitzenden. "Maar we zijn bereid mee te helpen aan de wederopbouw… en we doen dat reeds."

De Duitse pers is eensgezind in haar idee, dat met het gesprek een belangrijke stap voorwaarts is gezet. Volgens dagblad Die Welt heeft Bush Schröder dan ook nodig om de stabiliteit in Afghanistan te waarborgen. Maar áls er nog sprake is van verstoorde verhoudingen tussen beide landen, dan zien enkele Duitse dagbladen die slechts nog in een, op het oog onschuldige, jonge zeeschildpad.

Als symbolisch geschenk hebben Amerikaanse scholieren acht van deze bedreigde zeereptielen namen gegeven die typisch zijn voor de afzonderlijke landen die aan de Top deelnemen. Het Italiaanse schildpadje heet Belissima, het Engelse Tea Cake. Het Duitse is 'Ormanda' gedoopt, wat volgens experts echter geen Duitse naam kan zijn. De betekenis van het woord blijft in Duitsland daarom vooralsnog onderwerp van speculatie - en dus ook wat de Amerikanen er mee hebben bedoeld.

Der Spiegel
"Das freundlichste Gespräch seit dem Irak-Krieg"

"Ormanda" ist deutsch und bedeutet so viel wie...

Die Welt
Sonnenschein-Stimmung zwischen Bush und Schröder

Die Krise scheint vergessen

Süddeutsche Zeitung
Im schwarz-rot-goldenen Elektromobil zu Bush

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Das freundlichste Gespräch seit langem

Zie voor meer achtergrondinformatie het themadossier over de Duits-Amerikaanse betrekkingen (februari - april 2003)

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger