Privédomein en de komkommertijd
Gastcolumn

Columns - 19 augustus 2004

(19 augustus 2004) Hoeveel recht hebben Promis (de geweldige Duitse uitdrukking voor BD' ers: bekende Duitsers) op afscherming van hun privéleven? Deze vraag vormde het dilemma waar de Duitse pers de afgelopen week voor stond: wel of niet berichten over de adoptie van een driejarig Russisch weesmeisje door het echtpaar Schröder-Köpf?

van Lily Sprangers

Uiteindelijk konden de meeste kranten de verleiding, het is ook nog eens saure Gurkenzeit, niet weerstaan en volgde vrij uitvoerige berichtgeving, bijna altijd van speculatieve aard, want het Bundeskanzleramt stelt zich op het (van hun kant gezien begrijpelijke) standpunt dat deze zaak tot het privédomein van de Schrödertjes behoort. Veel feitelijk nieuws was er dus niet te melden.

Als je de Russische media daarentegen moet geloven is dit echter een adoptieprocedure geweest die zich op het allerhoogste niveau heeft afgespeeld (hetgeen overigens door het Kremlin wordt ontkend). Van de staatstelevisie RTR tot de omvangrijke boulevardpers wordt beweerd dat Poetin zelf, persoonlijk, de benodigde toestemming voor de adoptie zou hebben gegeven. Alleen al afgaande op de cijfers (per jaar worden 170 duizend kinderen in Rusland ter adoptie aangeboden, voor circa vijftienduizend van hen wordt in Rusland een gezin gevonden) moet men concluderen dat dit onmogelijk deel uit kán maken van het dagelijkse takenpakket van het Russische staatshoofd.

Internationale adoptie is nog steeds hard nodig, want de bereidheid in de traditionele adoptielanden om weeskinderen op te nemen was in ieder geval tot voor kort zeer beperkt.

In de Verenigde Staten is het onder 'celebs' zelfs een trend te noemen. Bekende vrouwelijke filmsterren pronken met hun niet-biologische nazaten in 'de bladen' en ook in Duitsland gingen politici als Gregor Gysi en Lothar Späth Schröder reeds voor.

Voor Nederlandse begrippen is Gerhard Schröder, afgelopen april zestig geworden, een 'oude' adoptievader. De Nederlandse wet schrijft voor dat het leeftijdsverschil tussen de oudste ouder en het te adopteren kind niet meer dan veertig jaar mag zijn. Adopteren boven de 42 (in uitzonderingsgevallen 44) is zelfs helemaal niet toegestaan.

Dat het leeftijdsverschil niet té groot mag zijn (veertig maximaal) is ook de opvatting van de adoptievereniging Zukunft für Kinder e.V. Wettelijk kent Duitsland deze beperking echter niet en ook in het Haagse Internationale Adoptieverdrag (mei 1993) is een dergelijke bepaling niet opgenomen. De eerder genoemde vereniging beveelt ook nadrukkelijk aan dat één van de ouders tenminste gedurende één jaar niet werkt. Gelet op de toestand waarin het buurland zich bevindt zal deze verplichting vermoedelijk op de schouders van mevrouw Schröder-Köpf komen. Over haar ging de laatste weken het gerucht dat ze zich verveelde en van plan zou zijn met dochter naar New York te verhuizen. Deze optie is nu van de baan. Op het thuisfront heeft de bondskanselier de zaakjes tenminste weer op orde.

In feite is Victoria het eerste kind van de bondskanselier. Schröder heeft uit zijn vier huwelijken geen eigen kinderen, de dertienjarige dochter van Doris Schröder-Köpf groeit wel bij hen op. Klara heeft er dus nu een zusje bij.

Wie cynisch is, zou kunnen stellen dat een beetje publiciteit over dit onderwerp Schröder toch niet helemaal onwelgevallig kan zijn. Immers, het ontbreken van politieke successen maakt dat Schröder's populariteit momenteel een dieptepunt kent. Hij zou een voorbeeld kunnen nemen aan die andere 'Derde Wegger' wiens imago onder de enigszins teleurgestelde Britse kiezers enorm werd opgevijzeld door de geboorte van zijn zoon Leo (de eerste in Downing Street 10 geboren baby in 150 jaar!).

Maar ja, aangezien Klara Köpf (vertegenwoordigd door haar moeder) door de rechter een verbod heeft laten uitvaardigen op het maken en verspreiden van foto's van haarzelf is het onwaarschijnlijk dat de Schrödertjes op korte termijn voor de Duitse pers een photo opportunity in zullen ruimen. Jammer, dan zullen de Duitse lezers het moeten doen met het commentaar van talloze deskundigen, waaronder enkelen die er fijntjes op wijzen dat Schröder voor dit arme weesmeisje vader én grootvader tegelijk kan zijn!

Lily Sprangers is zakelijk directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Die Welt
Kinder, Küche, Kanzler: das Glück der Doris Schröder-Köpf

Bild-Zeitung
Das neue große Gück der Familie Schröder

Süddeutsche Zeitung
Das süße Geheimnis des Kanzlers

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Schröders sind jetzt Adoptiveltern

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger