Eerdere jaarverslagen:

Jaarverslag 2007

Voorwoord

Duitsland in 2007

2007 gaat de Duitse geschiedenis in als een buitengewoon
goed jaar. Het Duitse voorzitterschap van de EU werd alom bejubeld als uitermate succesvol en overtrof de toch al hooggespannen verwachtingen. In het bijzonder werd Angela Merkel geprezen om de wijze waarop ze het grondwettelijk verdrag wist te redden. Economische groei en sterk dalende werkloosheidscijfers zorgden voor een algeheel optimistische stemming in het land. 2007 was ook een uitstekend jaar in de Nederlands- Duitse betrekkingen, met als hoogtepunt het driedaagse staatsbezoek van Bondspresident Horst Köhler in oktober. Voor het eerst sinds lange tijd blijkt Duitsland bovendien het meest populaire vakantieland voor Nederlanders te zijn. Studenten trekken vaker de grens over, in beide richtingen. Deze tendens is bovendien stijgend. Duitsers vormen met afstand de grootste groep buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten.

DIA

Voor het Duitsland Instituut was 2007 eveneens een memorabel jaar. Niet alleen vanwege de vele activiteiten die georganiseerd werden. Het was ook een jaar waarin het DIA afscheid nam van veel mensen die lang bij het instituut betrokken zijn geweest. Zakelijk directeur Lily Sprangers stapte over naar het mede door haar opgerichte Turkije Instituut en onderzoekscoördinator Jacco Pekelder vertrok naar de Universiteit Utrecht. Gelukkig bleef de vacature van zakelijk directeur met de komst van Monika Fermé niet lang vacant, en voor de onderzoekscoördinatie worden in de loop van 2008 twee mensen aangesteld, Hanco Jürgens (Radboud Universiteit) en Krijn Thijs (Universiteit Leiden). Een aanzienlijke wisseling van de wacht vond plaats in het Bestuur. Bestuurders van het eerste uur Kathinka Dittrich, Ferdinand Mertens en Andre Szász namen afscheid en werden opgevolgd door Kees Blokland (Nederlandse Spoorwegen), Michèle de Waard (NRC Handelsblad) en Jaap de Zwaan (Clingendael). Voor de UvA volgde de nieuwe collegevoorzitter Karel van der Toorn Sijbolt Noorda op in het Bestuur.

Speciaal willen we hier Otto von der Gablentz vermelden die niet lang nadat hij zich had teruggetrokken uit het Bestuur overleed. Aan Otto verliest het DIA een toegewijde vriend. Zijn bijdrage aan de Nederlands-Duitse betrekkingen is van onschatbare waarde geweest.

DPHO III

2007 was het tweede jaar van het derde Duitsland Programma Hoger Onderwijs (DPHO III), op basis waarvan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het DIA financiert. De zwaartepunten uit DPHO III kwamen in de programma’s van de verschillende afdelingen tot uiting. Zo organiseerde de Onderzoeksafdeling een conferentie met de Universität Duisburg over veranderingen in het politieke landschap in Nederland en Duitsland; de Onderwijsafdeling was betrokken bij het Nationaal Congres Duits waar de Duitse taal centraal stond en bereidde een VMBO-reis naar Berlijn voor met aandacht voor vernieuwende onderwijsprojecten, die in februari 2008 heeft plaatsgevonden; en het Duitse en Nederlandse Europabeleid stond centraal tijdens de 9e Nederlands- Duitse Conferentie in Rotterdam, mede georganiseerd door de afdeling Öffentlichkeitsarbeit. Het Duitslandweb belichtte gedurende het hele jaar de binnenlandse ontwikkelingen in Duitsland.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger