Eerdere jaarverslagen:

Jaarverslag 2011

Voorwoord

Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) vierde in 2011 zijn vijftiende verjaardag. Maar dit was niet de enige reden tot vreugde. Na buitengewoon lovende evaluaties besloten het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Deutsche Akademischer Austauschdienst (DAAD) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) hun financiële ondersteuning van het DIA vanaf 2012 voor een periode van minimal vier jaar te continueren. In deze afgelopen vijftien jaar zijn de relaties met en de beeldvorming over Duitsland sterk verbeterd. Dit is echter geen reden om nu achterover te leunen. In tegendeel, het biedt juist een uitstekende kans om de betrekkingen te intensiveren. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aandacht voor het vak Duits in het voortgezet onderwijs en het MBO. Het DIA ziet goede kansen om scholieren te stimuleren beter Duits te gaan leren en scholen te overtuigen het vak aan te blijven bieden. Om dit te bereiken hebben wij samen met de Nederlands-Duitse Handelskamer, het Goethe Institut Niederlande en de Duitse ambassade de Actiegroep Duits opgericht. Op initiatief is niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland erg positief in de media ontvangen.

Het gaat ons echter niet alleen om de beheersing van de Duitse taal, maar ook om ervaring in Duitsland op te doen. De discussie over het grote aantal Duitse jongeren dat aan Nederlandse hogescholen en universiteiten studeert, heeft ons weer eens gewezen op het feit dat relatief weinig Nederlandse studenten de weg naar Duitsland weten te vinden. Samen met de DAAD ontwikkelt het DIA daarom een nieuw programma om de mobiliteit de aankomende jaren een krachtige impuls te geven.

Dat Duitsland politiek en economisch in Europa een centrale positie inneemt, zal in de financiële crisis niemand zijn ontgaan. Wel bestaat er onzekerheid over de koers die het land vaart alsook over de mogelijkheden die de Duitse politiek hiertoe ter beschikking staan. Berlijn mag dan overwicht hebben in Europa, het voelt zich ook vaak overvraagd. Daarom heeft het DIA onder meer dankzij subsidie uit het Europafonds een thematisch zwaartepunt over Duitslands positie in Europa ontwikkeld, waarin deze vraagstukken aan bod komen. In dat kader heeft onder anderen de voormalige Duitse Bondspresident Roman Herzog zijn Europa-lezing in de Eerste Kamer gegeven. Dit zwaartepunt zetten wij ook in 2012 voort met experts uit Nederland en Duitsland.

Prof. dr. Paul Schnabel
Voorzitter van het bestuur

Prof. dr. Ton Nijhuis
Directeur


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger