Eerdere jaarverslagen:

Jaarverslag 2010

Voorwoord

In 2010 vierde het verenigde Duitsland zijn twintigste verjaardag. Dat is alweer de helft van de leeftijd die de DDR en de oude Bondsrepubliek hebben bereikt. Een jaar dus van festiviteiten en  herdenkingen. Dankzij een subsidie uit het Europafonds kan het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) bovendien een programma presenteren rondom het thema 65 jaar vrijheid in Europa. Maar 2010 is ook het jaar van de eurocrisis. Andermaal bleek hoe centraal de positie van Duitsland in Europa is. Zonder Duitsland beweegt niets in  Europa en daarom heeft Berlijn eerst aarzelend, later steeds overtuigder het voortouw genomen in het zoeken naar duurzame oplossingen voor de euro. Dat Duitsland de motor van de Europese economie is, werd in 2010 wederom bewezen. Vooral de Nederlandse economie heeft sterk kunnen profiteren van de groeispurt van de Duitse economie.

De centrale positie van Duitsland, in zowel economisch als politiek opzicht, maakt duidelijk hoe belangrijk het voor Nederland is om ons goed te oriënteren op ontwikkelingen bij onze buren en te investeren in de banden tussen beide landen op alle niveaus. Een bijdrage hieraan kon het DIA in het kader van de 11e Nederlands-Duitse regeringsconferentie leveren. Het organiseerde deze conferentie in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor 120 vertegenwoordigers uit politiek, wetenschap en van maatschappelijke organisaties uit beide landen. Twee dagen werd er gediscussieerd over de uitdagingen van de partijendemocratie. Naar aanleiding hiervan hielden Bernard Wientjes en Rita Süssmuth in de Volkskrant een vurig pleidooi voor het verder versterken van de betrekkingen. Tijdens de uitreiking van de Volkskrant/DIA-scriptieprijs wees juryvoorzitter Wientjes bovendien op het belang van een goede kennis van de Duitse taal en cultuur voor de Nederlandse economie. Een eerste stap hierin zette het DIA met twaalf aanbevelingen voor een aantrekkelijker onderwijs Duits. De aanbevelingen vloeiden voort uit het belevingsonderzoek Duits dat het DIA in 2010 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder ruim duizend leerlingen Duits doorvoerde.

Het DIA beschouwt het als zijn taak niet alleen in 2010, maar ook in de komende jaren bij te dragen aan het intensiveren van de bilaterale contacten, het vergroten van de kennis over Duitsland en het versterken van de positie van de Duitse taal in Nederland.

Prof. dr. Paul Schnabel
Voorzitter van het bestuur

Prof. dr. Ton Nijhuis
Directeur


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger