Eerdere jaarverslagen:

Jaarverslag 2012

Voorwoord

Wat is het geheime recept van Duitsland? Met deze vraag wordt ook het Duitsland Instituut Amsterdam bij de Universiteit van Amsterdam (DIA) steeds vaker benaderd. Nog niet zo lang geleden werd het land als de zieke man van Europa gezien. Nu heeft de Bondsrepubliek zich echter ontwikkeld tot het power house van het continent. Dat wekt belangstelling op. Wat doen zij anders? En kan dat voor ons een bron van inspiratie zijn? Zo gaf in 2012 de Adviesraad voor het Wetenschaps - en Technologiebeleid (AWT) het DIA de opdracht om het Duitse onderzoekslandschap en het R&D-beleid in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Vasthoudend Innoveren dat op 4 februari 2013 aan staatssecretaris Sander Dekker van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en VNO-NCWvoorzitter Bernard Wientjes werd aangeboden.

Dat Duitsland op het terrein van academisch onderzoek veel te bieden heeft, is jammer genoeg nog onvoldoende doorgedrongen tot Nederlandse studenten. Nog steeds komen er vele malen meer Duitse studenten naar Nederland dan omgekeerd. Het DIA heeft daarom samen met de Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) en OCW een actieplan ontwikkeld om de mobiliteit naar Duitsland de komende jaren met een nieuw in te richten Duitslanddesk en een speciaal op Duitsland gericht stipendiumprogramma een belangrijke impuls te geven. Dit zijn nieuwe taken die passen bij de profilering van het DIA als kenniscentrum.

Onder het motto ‘minder is meer’ concentreert het DIA zich
nu gericht op een beperkt aantal aandachtsgebieden. Zo treft u op onze website Duitslandweb.nl minder vaak algemene nieuwsartikelen aan, maar daarvoor in de plaats wel meer eigen signaleringen en analyses. De sociale media spelen ook voor het DIA een steeds belangrijkere rol in de communicatie en het aanbieden van informatie. Dit betekent onder meer minder papier, zo ook voor dit jaarverslag. Voor de lezers die toch graag een uitgebreid overzicht willen zien van onze activiteiten verwijzen wij graag naar www.duitslandinstituut.nl.

Prof. dr. Paul Schnabel
Voorzitter van het bestuur

Prof. dr. Ton Nijhuis
Directeur


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger