Eerdere jaarverslagen:

Jaarverslag 2006

Voorwoord

‘100 dagen’ is niet alleen in Nederland onder politici en publiek inmiddels een begrip, ook voor de regering van Angela Merkel werd het pas serieus toen deze periode begin 2006 voorbij was. Het aantreden van de eerste vrouwelijke Bondskanselier was immers met hooggespannen verwachtingen omgeven.

Wie naar de laatste prognoses van de Duitse economie kijkt, kan opgelucht constateren dat Frau Merkel veel van de verwachtingen aan het inlossen is. En omdat in de politiek het begrip imago een steeds grotere rol speelt en in Duitsland psychologische factoren in de beoordeling van ‘Standort Deutschland’ een niet te onderschatten functie vervullen was 2006 wat dat betreft voor Duitsland een uitgesproken gunstig jaar. Het land stond in het teken van het wereldkampioenschap voetbal en die aanstekelijke koorts beperkte zich niet tot voetbalfans alleen. De Duitse ambassade in Den Haag kon tijdens de presentatie van het WK in Nederland op een record aantal gasten rekenen en het Duitslandweb, het internetportaal over Duitsland in Nederland, trok nog nooit zo veel bezoekers als in de weken rond het WK.

Voor Duitsland lijkt het WK, achteraf bezien, een soort coming out. Het land verkeerde in een roes, niet eens zozeer door de prestaties van de Mannschaft, als wel vanwege het eclatante succes van de organisatie van dit mega-event. Het ene vooroordeel na het andere sneuvelde. En hoewel de Mannschaft in de halve finale werd uitgeschakeld, liep het WK voor de Duitsers meer dan goed af. Er was geen enkele wanklank, slechts lof op alle fronten en Duitsland kon een onbetaalbare opsteker voor zijn imago incasseren.

Deze opwaartse trend in de waardering voor Duitsland had zich al eerder ingezet. Opiniepeilingen uit 2005 en 2006 toonden aan dat het land zich heeft ontwikkeld tot een van de meer populaire landen. Een onderzoek van het Amerikaanse PEW Research Center uit juni 2005 onder inwoners uit zestien landen wees uit dat 50 procent van de inwoners van dertien ondervraagde landen positief denken over Duitsland en dat dit percentage onder Nederlanders maar liefst 88 procent bedroeg. Nederland blijkt zich tot het meest Duitsland- vriendelijke land te hebben ontwikkeld. Dat beeld werd bevestigd door een peiling van het magazine Intermediair onder 800 lezers onder de 45 jaar in het voorjaar van 2006. Daaruit komt een heel ander beeld naar voren dan dat van midden jaren negentig. De negatieve beelden van toen speelden overigens een belangrijke rol bij de oprichting van het DIA.

Om aan de ingrijpende verbetering van het Duitslandbeeld nu meteen het 10- jarig bestaan van het DIA te koppelen, zou natuurlijk van een grote mate van onbescheidenheid getuigen. Toch móest er in 2006 worden stilgestaan bij wat het DIA de afgelopen 10 jaar heeft bijgedragen aan het vergroten van de kennis over Duitsland in Nederland. Dat gebeurde op 1 november tijdens een wervelend jubileumevenement. Naast feestredes van onder andere Maria van der Hoeven, toen nog minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de door Matthijs van Nieuwkerk gepresenteerde kennisquiz ‘Petje op, Petje af ’ over het moderne Duitsland en een politiek café waarin de bezoekers met experts over Duitsland konden discussiëren, werd ’s middags de later met een Oscar bekroonde film ‘Das Leben der Anderen’ voor het eerst in Nederland vertoond.

Na korte toespraken van wetenschappelijk directeur van het DIA, prof.dr. Ton Nijhuis, de voorzitter van het College van Bestuur van de UvA, prof.dr. Karel van der Toorn, en de president van de Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), prof.dr. Theodor Berchem, sprak de voorzitter van de SPD, Kurt Beck, tevens minister-president van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, de jubileumgasten van het DIA toe over Duitsland onder de grote coalitie van CDU/CSU en SPD. De nieuwe voorzitter van het Bestuur van het DIA, prof.dr. Paul Schnabel, modereerde de bijeenkomst. Het jubileum werd bijgewoond door 215 relaties van het DIA, afkomstig uit onderwijs, media, ministeries en politieke en culturele organisaties waarmee het DIA de afgelopen 10 jaar intensief heeft samengewerkt.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger