Duitsland verhoogt pensioenleeftijd naar 67 jaar
Nieuws

Achtergrond - 9 maart 2007

(9 maart 2007) Ondanks hevige protesten heeft de Bondsdag vandaag met een ruime meerderheid een wet aangenomen die de pensioen- gerechtigde leeftijd verhoogt naar 67 jaar. Critici reppen van een verkapte pensioenkorting.

De wet bepaalt dat de pensioensgerechtigde leeftijd tussen 2012 en 2029 stapsgewijs stijgt van 65 naar 67 jaar. De mensen die in 1964 zijn geboren, zijn als eerste aan de beurt. Zij moeten tot hun 67e werken, als ze hun volledige pensioen willen ontvangen. Wie eerder stopt, kan rekenen op een gekort pensioen.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Franz Müntefering (SPD), noemde de nieuwe wet een “onplezierige, maar noodzakelijke maatregel”. Hervorming van het sociale stelsel is nodig omdat Duitsland snel vergrijst. Door de toenemende levensverwachting stijgt het aantal pensioengerechtigden, terwijl het aantal belastingsbetalers afneemt, door werkloosheid en een daling van het geboortecijfer.

De afgelopen weken is Müntefering als pleitbezorger van de impopulaire maatregel regelmatig uitgescholden voor “verrader” en “slavendrijver”. Het grootste punt van kritiek op de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd is de grootschalige werkloosheid onder 55-plussers.

De vakbonden vroegen de Bondsdagleden vanochtend nog eens goed over hun beslissing na te denken. “De afgevaardigden weten dat een wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar voor veel mensen niets anders betekent dan een verkapte pensioenkorting, omdat ze vanwege gezondheidsproblemen of werkeloosheid nooit tot hun 67e zouden kunnen werken”, aldus DGB-baas Michael Sommer in de Berliner Zeitung. “Wie deze wet vandaag goedkeurt, is verantwoordelijk voor de armoede onder ouderen van morgen.”

Ook binnen de regeringspartij SPD wekt het plan weerstand. De linkervleugel van de sociaaldemocraten wil de maatregel pas in 2010 doorvoeren, mits tegen die tijd meer dan de helft van de mensen tussen de 55 en de 65 jaar op dat moment een reguliere baan heeft. Nu is dat slechts 30 procent.

De woede van de vakbonden en het protest vanuit zijn eigen partij lijken Müntefering niet van zijn stuk te brengen. De kritiek op zijn voorstel wil hij ondervangen door de lancering van het programma ‘Initiatief 55 plus’. Müntefering denkt het aantal werkende 55-plussers binnen twee jaar met 5 procent te verhogen door een ‘combi-loon’ in te voeren: oudere werklozen die een baan aannemen met een salaris lager dan hun vorige, krijgen de eerste paar jaren een deel van het verschil van het arbeidsbureau vergoed. Daarbij krijgen werkgevers die een oudere werknemer minstens een jaar in dienst houden, een bonus.

Experts betwijfelen of Münteferings initiatief veel zal uithalen. Om de werkloosheid onder ouderen te verkleinen, is volgens hen meer nodig. De helft van de Duitse bedrijven heeft momenteel niemand in dienst die ouder is dan vijftig jaar, terwijl 1,2 miljoen 55-plussers op dit moment op zoek zijn naar een baan.

Nederland kampt met soortgelijke vergrijzingsproblemen. Het nieuwe kabinet Balkenende IV durft een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd echter niet aan. In het gloednieuwe regeerakkoord zijn de PvdA en het CDA wel enkele maatregelen overeengekomen die de last van de vergrijzing enigzins proberen te verminderen. Ouderen die na 2011 en voor hun 65e levensjaar stoppen met werken en een aanvullend pensioen hoger dan 15 duizend euro ontvangen, moeten van PvdA-leider Wouter Bos gaan meebetalen aan de vergrijzing. Mensen die langer blijven doorwerken, krijgen van premier Jan Peter Balkenende (CDA) een bonus.   

Handelsblatt.com  
Rente mit 67: Wer länger arbeiten muss

Welt Online
Deutscher Bundestag verabschiedet Rente mit 67

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger