Thema: Sociaal stelsel
Meeste partijen willen verdere hervormingen

Achtergrond - 1 november 2005

Speerpunt van het beleid van de regering Schröder vormden de hervorming van het Duits sociaal stelsel en de arbeidsmarkt (Agenda 2010). De poging van de regering om de loonkosten te verlagen, had ook vergaande gevolgen voor degenen die niet meer deel uitmaken van de beroepsbevolking: een belangrijk punt op de agenda was de herstructurering van de oudedagsvoorzieningen. De ingrijpende hervormingen van het sociaal stelsel zullen hoe dan ook na de verkiezingen worden voortgezet, maar de partijen hebben verschillende voorstellingen over het karakter van deze veranderingen.

De SPD wil dat het collectieve pensioenfonds de dragende factor blijft van de oudedagsvoorziening in Duitsland. Ter aanvulling moeten bedrijfsinterne en particuliere pensioenfondsen worden uitgebreid. Op de huidige pensioenuitkeringen mag niet worden bezuinigd. De leeftijd van uittreden uit het beroepsleven moet dichter bij de wettelijk geregelde maximumleeftijd komen.

CDU/CSU

Bündnis 90/Die Grünen wil het bestaand beleid op het gebied van sociale verzekeringen voortzetten. De collectieve oudedagsvoorziening zal steeds meer als basispensioen fungeren; daarnaast moet de mogelijkheid tot particulier bijverzekeren verder worden ontwikkeld. Ook de werkgevers moeten hun aandeel bijdragen. De verschillen in bevolkingsopbouw tussen Oost- en West-Duitsland vereisen creatieve oplossingen op regionaal niveau. Ouderen moeten tot op hoge leeftijd aan de samenleving blijven participeren.

FDP

De FDP wil de oudedagsvoorziening voor de helft met behulp van particuliere en bedrijfsinterne pensioenfondsen regelen. De hoogte van de premie voor de particuliere door de overheid gesubsidieerde pensioenfondsen moet worden gestabiliseerd. Het plan om belastingen direct op de pensioenuitkeringen te heffen, moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De collectieve oudedagsvoorzieningen moeten worden geherstructureerd. Bestaande verschillen in pensioenuitkering tussen Oost- en West-Duitsland moeten worden genivelleerd. Hogere kortingen op het pensioen moeten tegengaan dat werknemers vervroegd uittreden.

Die Linkspartei.PDS

De Linkspartei.PDS wil de collectieve oudedagsvoorziening uitbreiden tot verzekering voor de hele beroepsbevolking, dus ook voor freelancers, zelfstandige ondernemers, volksvertegenwoordigers en ambtenaren. De hoogte van de premie wordt niet alleen op het arbeidsloon, maar ook op bijvoorbeeld rente-inkomsten gebaseerd. De bovengrens van het inkomen, die nu nog de toetreding tot het collectieve pensioenfonds beperkt, moet worden opgeheven: doordat de hogere inkomens mee gaan betalen, kan de gemiddelde premie omlaag.

Carina de Jonge is germaniste en promoveert momenteel in München.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger