Artikelen

Proactief beleid: vergrijzing als maatschappelijke en politieke uitdaging

Achtergrond - 1 februari 2004
Voorzitter: Kitty Roozemond Sprekers: Prof. dr. Ralf Ulrich en prof. dr. Ron Lesthaeghe Aan de hand van verschillende migratiescenario's verduidelijkte Lesthaeghe deze these, waarbij hij er op wees dat de landen in West-Europa bij een gelijkblijvend laag bevolkingscijfer niet zonder migratie zullen kunnen. Van belang bij dit alles is dat de mate van arbeidsparticipatie verhoogd wordt. Dit kan onder meer door een verandering van de duur van het werkzame leven of door hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Op die manier kan de verhouding tussen actieven en inactieven verbeterd worden en wordt het sociale zekerheidstelsel ontlast. Daarnaast zouden productiviteit en technologische innovatie meer in de discussie betrokken moeten worden. In de daaropvolgende discussie brachten verschillende deelnemers de productiviteit van oudere werknemers ter sprake. De vraag is in hoeverre zij meer flexibel kunnen worden en hoe dit kan worden gerealiseerd en ook in hoeverre bedrijven zich al voldoende bezig houden met de gevolgen van demografische verschuivingen. Het zou kunnen dat investeringsbeslissingen in de toekomst tegen de achtergrond van deze verschuiving genomen gaan worden. Dit kan zowel een positief als een negatief effect hebben. Toch moet men er rekening mee houden dat bedrijven het potentieel aan oudere werknemers (nog) niet optimaal benutten. Bij dit alles doet zich echter wel de vraag voor of er in de toekomst ook voldoende arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Ook werden andere vormen van gedrag (consumptiepatronen, electoraal gedrag etcetera) van toekomstige cohorten gepensioneerden bediscussieerd. Zo is het denkbaar dat er polarisatie optreedt en gepensioneerden hun politiek gewicht ten koste van jongeren gaan gebruiken. Het feit dat het reële pensioenniveau daalt, kan leiden tot een andere invulling van de oude dag, de pensioenuitkering moet met parttime werk worden aangevuld. De deelnemers waren het er vrijwel over eens dat de voorwaarden om tot een verhoging van het geboortecijfer te komen (bijvoorbeeld een aanpassing van de schooltijden, betere combinatie werk en zorgtaken) nog voor verbetering vatbaar zijn. Lees verder: verslag werkgroep 3
Lees meer

Het Verslag van de Nederlands-Duitse Conferentie

Achtergrond - 1 februari 2004
Op 20 en 21 november vond de zevende Nederlands-Duitse Conferentie plaats. Het thema van de conferentie luidde 'Vergrijzing als demografische…
Lees meer

De stad van de toekomst, de toekomst van de stad

Achtergrond - 1 februari 2004
Voorzitter: Drs. Leonard OrnsteinSprekers: Prof. dr. Heinrich Mäding en prof. Riek Bakker
Lees meer

Bilaterale discussie over vergrijzing

Achtergrond - 1 februari 2004
Het thema van de zevende Nederlands-Duitse Conferentie (NDC), die op 20 en 21 november 2003 gehouden werd in het Gouvernement van de provincie…
Lees meer

Onteigende grondbezitters eisen compensatie

Achtergrond - 30 januari 2004
(30 januari 2004) In de afgelopen week zijn er twee zaken voor het Europees Gerechtshof voor de Mensenrechten in Straatsburg gekomen, die de Duitse overheid een hoop geld kan kosten. Grondeigenaren die na de Tweede Wereldoorlog en na de eenwording het slachtoffer zijn geworden van grondonteigening zijn niet tevreden met de schadevergoeding die de regering hen later heeft toegekend.
Lees meer

Wie betaalt Harvard aan de Spree?

Achtergrond - 30 januari 2004
(30 januari 2004) Regeringspartij SPD wil vijf elite-universiteiten vormen in Duitsland. De wetgeving van haar eigen minister van Onderwijs staat daarbij echter in de weg, net als bij de hervorming van het al bestaande systeem van academisch onderwijs.
Lees meer

Nieuwe stakingen in de metaalindustrie

Achtergrond - 29 januari 2004
(29 januari 2004) Vannacht hebben duizenden werknemers in de metaalindustrie op verschillende plaatsen in Duitsland een uur lang hun werk neergelegd. Dinsdag zijn gesprekken tussen werkgevers en werknemers in Baden-Württemberg, de deelstaat die als pilot voor de branche geldt, vastgelopen. Na een periode van rust willen de vakbonden van de metaal- en elektro-industrie nu weer actie voeren. In de zomer van 2003 zijn stakingen voor de invoering van een 35-urige werkweek op niets uitgelopen.
Lees meer

Centrale verdeling studieplaatsen wordt afgeschaft

Achtergrond - 28 januari 2004
(28 september 2004) De Duitse regering wil de Zentrale Vergabestelle für Studienplätze (ZVS), de instantie die studieplaatsen voor bepaalde studies verdeelt, afschaffen. De hogescholen en universiteiten moeten hun studenten voortaan zelf kunnen uitkiezen. Ze dienen dan wel transparante selectiecriteria te hanteren en snel over sollicitaties te beslissen.
Lees meer

'Lichter': De Oost-Europeanen komen

Achtergrond - 28 januari 2004
(28 januari 2004) 'Lichter' ('Distant Lights') is een impressionistische speelfilm over leven aan de Pools-Duitse grens. Dit gebied, rond de oevers van de Oder, is een mijnenveld van onverwerkte Midden-Europese geschiedenis. Op 1 mei 2004 treedt Polen toe tot de Europese Unie. Dit maakt de gebeurtenissen in de film van de Duitse regisseur Hans-Christian Schmid extra actueel. 'Lichter' is deze week te zien op het International Film Festival Rotterdam en vanaf eind april in de Nederlandse filmtheaters.
Lees meer

Berlijn wil eregraf voor Newton 

Achtergrond - 27 januari 2004
(27 januari 2004) Burgemeester Wowereit wil een eregraf voor de zaterdagnacht overleden topfotograaf Helmut Newton (83). Newton was geboren en getogen Berlijner. Hij woonde echter al jaren in Los Angeles.
Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger