Nieuwe doorbraak gezondheidszorg
Nieuws

Achtergrond - 5 oktober 2006

(5 oktober 2006) Het nieuwe compromis van CDU/CSU en SPD over de hervorming van de gezondheidszorg, dat vannacht werd bereikt, levert wederom flinke kritiek op. Gepruts dat ten koste gaat van de patiënten, vindt de oppositie.

In het compromis, dat de problemen van vorige 'doorbraken' moet oplossen, hebben de coalitiepartners besloten de invoering van het gezondheidsfonds, het meest omstreden onderdeel van de hervorming, uit te stellen tot 2009. Oorspronkelijk zou dat fonds, kernstuk van de hervorming, in 2008 worden ingevoerd. De afgelopen maanden bleken er echter nog teveel haken en ogen te zitten aan het eerdere plan uit juli. Ook regende het kritiek van de oppositie, ziekenfondsen en artsenorganisaties.

Meerderheid

De gezondheidszorghervorming is één van de belangrijkste onderwerpen waar de huidige grote coalitie van SPD en CDU mee te maken heeft. De twee grootste partijen van Duitsland moeten de al jaren voortslepende problemen van de gezondheidszorg zien op te lossen. Juist zij kunnen dit doen, omdat ze daartoe de benodigde meerderheid hebben. Eerdere regeringen struikelden met hun plannen over het gebrek aan steun in de Bondsraad, de vertegenwoordiging van de deelstaten, waar de oppositie vrijwel altijd de meerderheid had. Probleem is echter dat CDU en SPD ver uiteenlopende ideeën hebben over de aard van de hervorming.

Dat leidt tot compromissen waar allebei de partijen moeite mee hebben, en die dus steeds weer moesten worden aangepast. De SPD ziet teveel CDU-elementen in het beleid, de CDU vindt dat de sociaal-democraten teveel hun zin krijgen. Onlangs leidden die meningsverschillen nog bijna tot een kabinetscrisis. Eén van de kritiekpunten van de oppositie en de ziekenfondsen is dan ook dat de huidige plannen slechts een afgezwakt compromis vormen, dat niets meer met een hervorming van het oude stelsel te maken heeft.

Gepruts

"Gepruts", zo noemt de oppositie de plannen die Merkel vandaag presenteerde. De ziekenfondsen en de grootste Duitse vakbond, de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) delen die kritiek. Het gezondheidsfonds, dat ervoor moet zorgen dat de ziektekostenbijdragen eerlijker over de noodlijdende ziekenfondsen worden verdeeld, moet het voor een groot deel nog steeds van de verzekerden hebben. Particuliere verzekeraars hoeven niet aan het gezondheidsfonds mee te betalen. Critici verwijten de regering dit besluit genomen te hebben onder druk van lobbyisten.

Verder luidt de kritiek dat de bijdragen die door verzekerden moeten worden betaald, nog steeds veel te hoog zijn. Dat was nou juist één van de punten waar de hele hervorming om begonnen was. Om het stelsel te verbeteren, zou het minder afhankelijk moeten zijn van de bijdragen van werknemers en werkgevers. De critici vrezen dat met de invoering van een extra bijdrage (zie kopje 1 procent-regel) eventuele kostenstijgingen op de verzekerden worden afgewenteld.

Beieren

Minister van Gezondheid Ulla Schmidt (SPD) en kanselier Merkel (CDU) toonden zich vandaag echter zeer tevreden over het bereikte resultaat. Het kabinet moet de wet die tot invoering van het nieuwe stelsel moet leiden, op 25 oktober klaar hebben. Ook de minister-presidenten van door de CDU geregeerde deelstaten, die eerder luid kritiek hadden geuit, zeggen in te stemmen met dat wat vandaag op tafel ligt. Wel wil Edmund Stoiber, CSU-minister-president van Beieren - die overigens zelf aan de hervorming heeft meegewerkt - dat een maximum wordt gesteld aan wat de deelstaten financieel moeten bijdragen een de hervoming. Hij is bang dat de kosten van het gezondheidsfonds voor een groot deel door de deelstaten, en dan vooral door zijn Beieren, moeten worden opgebracht.

Gezondheidsfonds

Het gezondheidsfonds moet de bijdragen eerlijker over de verschillende ziekenfondsen verdelen. Werkgevers, werknemers en overheid storten hun bijdragen allemaal in het fonds, en daaruit worden de ziekenfondsen gefinancieerd, allemaal hetzelfde bedrag. Nu zijn ziekenfondsen vaak afhankelijk van het inkomen van de verzekerden. Daardoor heeft het ene ziekenfonds meer geld te besteden dan het andere.

1-procent-regel

Ziekenfondsen die niet uitkomen met het geld uit het gezondheidsfonds mogen een extra bijdrag vragen van hun leden. Momenteel hebben veel ziekenfondsen grote schulden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verzekeraars die veel oudere of chronisch zieke patiënten vertegenwoordigen. SPD en CDU waren het niet eens over de hoogte van het extra bedrag. De SPD heeft vannacht op dit punt haar wil doorgedrukt: die extra bijdrage mag maximaal 1 procent van het gezinsinkomen van de verzekerde zijn. Waarbij de CDU erdoorheen heeft weten te krijgen dat 8 euro extra bijdrage sowieso mag worden gevraagd zonder dat het inkomen van de verzekerde wordt gewogen. 

ZDF Heute.de
Gesundheitskompromiss unter Vorbehalt

Spiegel Online
Opposition und DGB wettern gegen Gesundheitskompromiss

Welt Online
Krankenkassen: Gesundheitsreform schadet den Patienten

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger