Turkse jongeren steunen Europese samenwerking
Nieuws

Achtergrond - 25 oktober 2004

(25 oktober 2004) Turkse jongeren in Nederland en Duitsland steunen de Europese samenwerking en staan positief tegenover de toetreding van Turkije tot de EU. Ook blijkt een sterke band met het land van herkomst geen belemmering te vormen voor de maatschappelijke integratie van Turkse jongeren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek onder Turkse jongeren in beide landen, uitgevoerd door het Duitsland Instituut. Het werd vanmorgen aan staatssecretaris Nicolaï van het ministerie van Buitenlandse Zaken aangeboden.

Het onderzoek van het DIA laat zien dat het Europese ideaal wel degelijk leeft onder Turkse en autochtone jongeren in de multi-etnische stad in Nederland en Duitsland. Jongeren identificeren zich weliswaar in eerste instantie met de stad waarin ze wonen, maar zowel Turkse als autochtone jongeren hechten meestal even veel aan Europa als aan Nederland of Duitsland. Turkse jongeren identificeren zich verder ook sterk met Turkije.

Voor de eenwording van Europa - als politiek proces - bestaat brede steun. Meer dan driekwart van de jongeren in Nederland en Duitsland is voorstander van een intensievere Europese samenwerking. Turkse jongeren gaan zelfs nog verder in hun steun dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Bijna de helft van hen vindt dat Den Haag en Berlijn eventueel bereid moeten zijn een deel van hun macht in te leveren als dat bijdraagt aan een sterkere Europese Unie. Staatssecretaris Nicolai toonde zich verheugd over de politieke betrokkenheid van de ondervraagde jongeren. Volgens hem moet de overheid echter nog beter duidelijk maken dat de voordelen, die jongeren wel degelijk in Europa zien, voortkomen uit het beleid van Brussel.

Turkse jongeren staan in meerderheid positief tegenover de toetreding van Turkije tot Europa. Bijna 50 procent van hen vindt dat het land daar ook klaar voor is. Ze gaan er vanuit dat toetreding tot de Europese Unie de politieke en economische ontwikkeling van Turkije ten goede zal komen. Volgens autochtone jongeren daarentegen is Turkije nog niet klaar voor toetreding. Opvallend is dat een grote meerderheid van de jongeren in beide landen vindt dat het feit dat de bevolking van Turkije overwegend islamitisch is, geen argument mag zijn om van toetreding af te zien.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat Turkse jongeren in Duitsland op het gebied van taalbeheersing achterblijven bij hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Ook oriënteren zij zich sterker op de Turkse gemeenschap in Duitsland dan de Nederlandse Turken dat in Nederland doen. Beide groepen zijn echter even sterk georiënteerd op Turkije. Ook geldt voor Turkse jongeren in beide landen dat ze zich meer met Turkije dan met Nederland of Duitsland identificeren.

Opmerkelijk is echter dat de beheersing van de taal en een sterke band met het land van herkomst geen belemmering vormen voor de 'maatschappelijke integratie' van Turkse jongeren in de Nederlandse en Duitse samenleving. Oftewel, Turkse jongeren zijn niet minder 'goede' burgers dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Zo hebben Turkse jongeren over het algemeen meer vertrouwen in de verschillende maatschappelijke instituties dan autochtone jongeren. Turkse jongeren in Nederland lezen zelfs vaker de krant dan autochtone jongeren.

Het onderzoek verschijnt vandaag in zijn geheel op het Duitslandweb in het dossier 'Turk, Duitser of Europeaan?'. Het werd uitgevoerd door Andries Kok in het kader van zijn afstudeeronderzoek voor de studie sociologie aan de Universiteit Utrecht, met financiële ondersteuning van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan het onderzoek werkten zowel Turkse jongeren als jongeren van Nederlandse, Duitse en bijvoorbeeld Marokkaanse, Libanese, Poolse en Surinaamse afkomst mee, allen 15 en 16 jaar oud.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger