De jaren zestig: voorzichtige verdieping

Achtergrond - 1 november 2002

1960

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) waarvan Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk deel uitmaken, wordt in mei ondertekend in Stockholm (Zweden). Het tolsysteem tussen de deelnemende landen zal worden afgebouwd, wat de handelsbetrekkingen moet verbeteren. 

1963

Charles de Gaulle, de president van Frankrijk, zegt in januari dat hij twijfelt aan de politieke wil van het Verenigd Koninkrijk om toe te treden tot de drie Europese Gemeenschappen. Enkele dagen later worden, als reactie hierop, de onderhandelingen met alle kandidaat-landen (Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noorwegen) opgeschort.

1965

In april wordt het Verdrag ondertekend waardoor de uitvoerende organen van de drie Europese Gemeenschappen (EGKS, EEG en Euratom) Het Verdrag treedt op 1 juli 1967 in werking. Vanaf die datum beschikken de instellingen over één Raad van Ministers en één Europese Commissie en wordt van de Europese Gemeenschap gesproken.

1967

De Raad van Ministers van de EEG besluit in februari de indirecte belastingen in de Gemeenschap te harmoniseren. Het stelsel van de belasting op de toegevoegde waarde (BTW) vindt hier zijn beginpunt. In mei doet het Verenigd Koninkrijk een tweede verzoek tot toetreding tot de Europese Gemeenschap. Charles de Gaulle, de president van Frankrijk blokkeert echter een Britse integratie in de Europese Gemeenschap.

1969

Op een topconferentie in Den Haag van 1 tot 2 december spreken de staatshoofden en regeringsleiders van Nederland, België, Luxemburg, Italië, de Bondsrepubliek en Italië af dat zij bereid zijn om geleidelijk verder te streven naar een echte economische en monetaire unie, zoals anno 2002 met de komst van de euro het geval is, en naar de daaruit voortvloeiende harmonisatie van de sociale beleidslijnen.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger