Nieuwe werkgroep: De geschiedenis van de buren
Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis opgericht

Achtergrond - 25 maart 2010

Een nieuwe internationale Werkgroep Duits-Nederlandse Geschiedenis (WDNG) richt zich op transfers, relaties en vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland in de lange twintigste eeuw. De werkgroep werd op 19 februari in Berlijn opgericht tijdens een internationale conferentie over de culturele en sociale geschiedenis van Nederland en Duitsland in de vorige eeuw.

Nieuwe werkgroep: De geschiedenis van de buren
© Duitslandweb

De Duitse Reichsgründung van 1871 betekende een fundamentele verschuiving van de politieke en maatschappelijke verhoudingen in Europa. Ook tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Duitse Keizerrijk veranderden de betrekkingen op buitenlands en economisch gebied. In de twintigste eeuw werden de conflicten tussen beide landen door de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland versterkt.

 

Na 1945 zorgden Koude Oorlog en Europese integratie voor een noodgedwongen politieke toenadering. Hoewel de bezetting de relaties nog lange tijd overschaduwde, voltrok zich een toenemende normalisering tussen Nederland en Duitsland. Tegelijk raakte het puur bilaterale perspectief overvleugeld door bredere ontwikkelingen op Europees en mondiaal niveau. Ondanks de steeds weer ongemakkelijke asymmetrie zien beide landen elkaar tegenwoordig als belangrijke partners – politiek, economisch en cultureel.

 

Vergelijkingen

Door de groeiende transnationalisering binnen de geschiedwetenschap houden steeds meer onderzoekers uit beide landen zich bezig met de geschiedenis van hun buren. Veel projecten richten zich op de geschiedenis van gemeenschappelijke betrekkingen, op de wederzijdse transfers en waarnemingen en op vergelijkingen van bepaalde deelaspecten binnen de Nederlandse en Duitse samenleving. De werkgroep wil deze onderzoekers een forum bieden.

 

De werkgroep ziet zichzelf als een overkoepelend netwerk voor historici die zich richten op transfers, relaties en vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland in de lange twintigste eeuw. Het doel is om wetenschappers binnen en buiten de centra van het Nederlands-Duitse onderzoek met elkaar te verbinden. De werkgroep biedt zijn leden, met name jonge onderzoekers, de kans om grensoverschrijdende projecten ook grensoverschrijdend te presenteren en te bespreken. Hiertoe wordt een internetforum opgezet en vinden tweemaal per jaar werkgroepbijeenkomsten plaats op wisselende locaties in Duitsland en Nederland.

 

WDNG

De WDNG is bedoeld voor actieve onderzoekers. De werkgroep staat open voor geïnteresseerde historici en wetenschappers uit aangrenzende disciplines, die zich in ruime zin bezig houden met de Duits-Nederlandse geschiedenis van de twintigste eeuw.

 

Het lidmaatschap kan met een korte projectbeschrijving worden aangevraagd bij:

Christine Gundermann, Freie Universität Berlin (christine.gundermann [at] fu-berlin.de) of Krijn Thijs, Duitsland Instituut Amsterdam (k.thijs [at] uva.nl)

 

 Krijn Thijs is historicus en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Duitsland Instituut Amsterdam. Hij promoveerde in 2006 op politiek gebruik van geschiedenis in Berlijn.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger