Bisschop hekelt Duits gezinsbeleid
Nieuws

Achtergrond - 23 februari 2007

(23 februari 2007) Bisschop Walter Mixa uit Augsburg houdt vast aan zijn kritiek op het Duitse gezinsbeleid van minister Ursula von der Leyen (CDU). Politici en christenen reageerden woedend op zijn uitspraken. Mixa noemde Von der Leyens beleid schadelijk voor kleine kinderen.

Von der Leyens beleid degradeert vrouwen tot “geboortemachines”, aldus bisschop Mixa, omdat zij ouders stimuleert hun kinderen "kort na de geboorte onder de hoede van de staat te geven". Von der Leyens beleid is erop gericht meer vrouwen aan het werk te krijgen. Het moet voor ouders een stuk makkelijker worden hun kinderen naar een crèche te brengen. Onlangs maakt de minister bekend dat ze het aantal crèches de komende jaren wil verdrievoudigen.

Volgens Mixa is deze maatregel schadelijk voor kleine kinderen. Zij moeten juist thuis kunnen blijven. Uit onderzoek is gebleken, zo zegt de kerkvader, dat kinderen tot hun derde jaar door dezelfde persoon moeten worden verzorgd. “Dan kan het zelfbewustzijn van het kind van binnen het best tot bloei komen en rijpen.” Vrouwen die besluiten thuis te blijven voor hun kinderen verdienen daarom groot respect, vindt Mixa. Bovendien moeten alleenstaande moeders meer kinderbijslag krijgen, zodat ze niet verplicht worden te werken. De jaren die zij thuis blijven om voor hun kinderen te zorgen, moeten later worden meegeteld bij hun pensioen.

De uitspraken van Mixa hebben een storm van protest veroorzaakt. Zowel protestanten als katholieken nemen hem deze uitspraken zeer kwalijk. Ouders moeten zelf beslissen of ze hun kind naar de crèche willen sturen of niet, vinden zij, en moeten niet door de kerk verplicht worden thuis te blijven. Meer crèches is bovendien een wens die de Duitse bisschoppen al jaren geleden hebben geuit, aldus Hermann Kues (CDU), staatssecretaris van Von der Leyen en lid van het Zentralkomitee der deutschen Katholiken ZdK. “De realiteit van de kinderopvang is, ook in katholieke instellingen, al lang veranderd.”

De vrouwen binnen de CDU scharen zich achter Von der Leyen. Zij zijn “zeer geschrokken” van de kritiek van de bisschop. “De tijden waarin vrouwen een slecht geweten krijgen aangepraat, moeten voor altijd voorbij zijn”, aldus de voorzitter van de CDU vrouwen Maria Böhmer. “Bovendien kun je niet van keuzevrijheid spreken als er zo weinig kinderopvangplaatsen zijn.”

Maar er is ook kritiek op Von der Leyens beleid binnen de partij. Vooral mannen binnen de CDU en het CSU vinden dat gezinnen die voor het “klassieke opvoedmodel” kiezen, worden benadeeld. Dit omdat Von der Leyen alleen een jaar ouderverlof toestaat aan ouders als de vader daarvan ook twee maanden voor zijn rekening neemt. Deze CDU/CSU-ers menen dat het niet de taak is van de overheid zich met de opvoeding te bemoeien. Erwin Huber (CSU), de Beierse minister voor Economische Zaken en beoogd CSU-voorzitter, steunde Von der Leyen gisteren echter. Hij noemde haar beleid “volledig juist”.

De CDU-expert voor gezinsbeleid Ursula Heinen verwijt Mixa gebrek aan realiteitszin. “Zijn houding leidt tot een maatschappij zonder kinderen”, zegt zij. Het belangrijkste doel van het gezinsbeleid van het kabinet is juist de geboorte van meer kinderen. Al jaren kampt Duitsland met een te laag geboortecijfer. Met name hoger opgeleide vrouwen slagen er veelal niet in hun beroep met het gezinsleven te combineren.

ZDF Heute.de
Familienpolitik: Kritik an Bischof Mixa

Spiegel Online
Mixa rühmt Hausmütter
Kirchenkollegen kritisieren Bischof Mixa scharf

Welt Online
Katholiken gehen auf Distanz - Mixa legt nach

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger