Merkel gesterkt door CDU-partijcongres
Nieuwsflash

Achtergrond - 3 december 2003

(3 december 2003) Tijdens het CDU-partijcongres, dat maandag en dinsdag in Leipzig gehouden werd, hebben de leden zich als één man achter partijleider Angela Merkel geschaard. Met de goedkeuring van de alternatieve hervormingsplannen door de partijleden, lijkt het CDU klaar om de regeringsverantwoordelijkheid over te nemen. Edmund Stoiber, partijleider van zusterpartij CSU, kon rekenen op een koele ontvangst.

Angela Merkel Na afloop waren er louter lofuitingen voor Angela Merkel, wier kansen op het kanselierschap aanzienlijk zijn gestegen. "Für 2006 läuft alles auf Angela Merkel als Nummer eins zu", zei europarlementariër Elmar Brok (CDU). Deze mening is ook Christian Wulff (CDU), de minister-president van Nedersaksen toegedaan; volgens hem is Merkel de "unbestrittene Chefin im Ring in der CDU und in der gemeinsamen Fraktion von CDU und CSU". Na afloop van haar toespraak kreeg Merkel een applaus dat vijf minuten aanhield. De discussie over de K-Frage (Kanzlerfrage) is hiermee opnieuw geopend.

Tijdens het partijcongres zijn enkele belangrijke voorstellen aangenomen door de leden. De CDU heeft de afgelopen maanden, als reactie op de hervormingsagenda 2010 van de bondsregering, alternatieve hervormingsplannen opgesteld. De commissie Herzog formuleerde in opdracht van de partij een alternatief plan voor hervormingen van het sociale stelsel met als belangrijkste maatregel de invoering van een inkomensonafhankelijke premie in de gezondheidszorg. Friedrich Merz, de vice-fractievoorzitter van de CDU, stelde daarnaast een alternatief plan op voor belastinghervormingen. Deze zijn beide aangenomen. Dit is voor een groot deel te danken aan de inspanningen van Angela Merkel, die zich de afgelopen tijd heeft ingezet om de partij op een lijn te krijgen. De CDU lijkt zich hiermee te willen positioneren als serieus alternatief voor het regeringsbeleid.

Op dinsdag sprak Edmund Stoiber, partijleider van zusterpartij CSU, waarmee CDU samen één fractie vormt in de Bondsdag, de zaal toe. Stond hij de afgelopen weken in de peilingen nog voor op Angela Merkel, nu werd hij koeltjes ontvangen, maar half naar hem geluisterd en na afloop van zijn toespraak - die bijna een uur duurde - kreeg hij een applaus van slechts anderhalve minuut. Zo kort duurde het nog nooit. Stoiber heeft zich de afgelopen tijd duidelijk uitgesproken tegen de koers van Angela Merkel en eigen hervormingsplannen gepresenteerd. Dergelijke gevoelige onderwerpen, zoals de plannen van de commissie Herzog, sneed hij nauwelijks aan. Het bleef bij lof voor de zusterpartij en kritiek op de rood-groene regering.

Ondanks de meningsverschillen riepen beide partijleiders op tot consensus. Stoiber zei dat de CDU en CSU hetzelfde doel nastreven; alleen over de manier van financiering verschillen ze van mening. Angela Merkel riep de beide partijen op om zich "einig gegen Rot-Grün" op te stellen.

Süddeutsche Zeitung
K-Frage flammt wieder auf

Frankfurter Rundschau
Merkel und Stoiber suchen Konsens

Der Spiegel
In der Union ist das Rennen eröffnet

Heute
Stoiber betont Geschlossenheit der Union

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger