Hoe werkt het pensioenstelsel in Duitsland?
Het Duitse pensioenstelsel

Achtergrond - 1 februari 2004

Dit is een tekst uit een dossier over vergrijzing in Duitsland uit 2003. Een actueel overzicht van het Duitse pensioenstelsel vindt u in het Naslagwerk Economie >>

Het Duitse systeem van het ouderdomspensioen berust - net als het Nederlandse systeem - op drie pijlers. De totale som van het ouderdomspensioen bestaat uit:

  • het staatspensioen (door de staat gefinancierd, 78 procent van de totale pensioensom)
  • aanvullende, collectieve verzekeringen (vooral bedrijfspensioenen, 7 procent van de totale pensioensom)
  • aanvullende, particuliere verzekeringen en fiscale voorzieningen (bijvoorbeeld lijfrente, 15 procent van de totale pensioensom)

De eerste pijler, het staatspensioen, vormt verreweg het grootste gedeelte van de totale pensioensom in Duitsland. 78 procent van de totale pensioensom, meer dan driekwart, wordt door het staatspensioen gevormd. Ter vergelijking: in Nederland vormt het staatspensioen (de Algemene Ouderdomswet, AOW) 48 procent van de totale pensioensom. Kortom, in vergelijking met Nederland is het systeem van het ouderdomspensioen in Duitsland sterk afhankelijk van het staatspensioen.

Het systeem van het staatspensioen functioneert sinds 1957 volgens het principe van het omslagstelsel. Dat betekent dat het werkzame deel van de bevolking de huidige generatie gepensioneerden direct financiert. Dat geschiedt door middel van het betalen van een maandelijkse pensioenpremie. De premie bedraagt op dit moment 19,5 procent van het bruto maandloon. De afgedragen premies worden door de staat direct aangewend ter financiering van de gepensioneerden; het geld wordt 'omgeslagen'. Dit stelsel is gebaseerd op het idee van de 'solidariteit tussen de generaties', dat uitgaat van een gelijke lastenverdeling over de verschillende generaties: de werkende generatie bekostigt het pensioen van de huidige generatie gepensioneerden, die destijds hetzelfde heeft gedaan voor de toenmalige gepensioneerden. Wanneer de huidige, werkzame generatie met pensioen gaat, dan bekostigt de volgende generatie haar pensioen, enzovoorts. Dit principe staat in Duitsland bekend onder de naam 'Vertrag der Generationen'.

Het Nederlandse staatspensioen, de AOW, wordt eveneens volgens het omslagstelsel gefinancierd. Aangezien het totale ouderdomspensioen in Duitsland echter in veel sterkere mate afhankelijk is van het staatspensioen, is zij relatief ook sterker afhankelijk van het omslagstelsel. Het Duitse systeem van het ouderdomspensioen leeft 'van de hand in de mond'.

Reacties

BIL GILBERT - 1 september 2017 21:50

BESTE Imand die in Duitsland een paar jaar in een suikerfabriek gewerkt heeft waar komt zijn pensioen vandaan welke instelling of adres graag een antwoord A. U .B . Met vriendelijke groeten Gilbert Bil

Reageer
Wiebke Pittlik BIL GILBERT - 4 september 2017 00:45

Meer info is te vinden op: www.grensinfo.nl.
Groet, de redactie

Freek Vermolen - 17 oktober 2016 16:05

Kunt u mij zeggen of een Duitser met staatspensioen, zich met behoud van dit pensioen in Nederland kan vestigen.

Reageer
Wiebke Pittlik Freek Vermolen - 18 oktober 2016 12:07

Beste Freek Vermolen, Nederland en Duitsland hebben daar afspraken over gemaakt. U kunt op de website grensinfo.nl informatie vinden over pensioenen en andere uitkeringen. Onderstaande link voert direct naar de pagina over wonen in Nederland met een pensioen uit Duitsland:
http://www.grensinfo.nl/gip/nl/nlupde/uitkeringpensioen/pensioen/index.jsp?situatie=nlupde
Vriendelijke groet, redactie Duitslandweb

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger