Bilaterale discussie over vergrijzing
Nederlands-Duitse Conferentie

Achtergrond - 1 februari 2004

Het thema van de zevende Nederlands-Duitse Conferentie (NDC), die op 20 en 21 november 2003 gehouden werd in het Gouvernement van de provincie Limburg, was "Vergrijzing als demografische uitdaging". Gedurende twee dagen werd dit thema in een plenair deel en in vier werkgroepen intensief besproken. De vier discussiegroepen richtten hun aandacht op:

  • Urgente maatregelen op de korte termijn
  • Proactief beleid: vergrijzing als maatschappelijke en politieke uitdaging
  • De Post-Babyboom Samenleving: naar een legere samenleving.
  • De stad van de Toekomst, de Toekomst van de stad.

Er is voor dit thema gekozen om meerdere redenen. Ten eerste is zowel in Nederland als in Duitsland het thema van de vergrijzing de afgelopen jaren op de maatschappelijke en politieke agenda geplaatst. In de Duitse discussie zijn de grote problemen rond de betaalbaarheid van de pensioenen in de eerste instantie de trigger geweest voor een maatschappelijk debat. In Nederland hebben de knelpunten in de (gezondheids-)zorg het grotere probleem van de vergrijzing onder de aandacht gebracht. Daarnaast vertonen Nederland en Duitsland (verhoudingsgewijs) grote overeenkomsten inzake deze problematiek; een conferentie hierover lag dus voor de hand.

De Nederlands-Duitse Conferenties vinden hun oorsprong in een gezamenlijk initiatief uit 1994 van de toenmalige ministers van Buitenlandse Zaken, dr. Klaus Kinkel en prof. dr. Pieter Kooijmans. Zijn vinden jaarlijks afwisselend in Duitsland en in Nederland plaats. De organisatie is in handen van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Aan deze conferenties nemen zo'n 120 verantwoordelijken en deskundigen uit de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de media en het openbaar bestuur van de beide landen deel. De conferenties hebben tot doel:

  • het identificeren van de wijze waarop gemeenschappelijke thema's en problemen van de hedendaagse maatschappij een rol spelen in beide landen;
  • het wederzijds informeren door het vergelijken van de Nederlandse en Duitse aanpak van actuele vraagstukken;
  • het van elkaar leren en wederzijds ondersteunen bij de uitwerking van oplossingen - ook binnen een Europees kader.

In dit hoofdstuk staan de verslagen van de vier werkgroepbijeenkomsten.

Lees verder: verslag werkgroep 1
Lees verder: verslag werkgroep 2
Lees verder: verslag werkgroep 3
Lees verder: verslag werkgroep 4

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger