Duitslandweb logo Duitslandweb

'Lage Duitse sterfte komt door veel testen'

Achtergrond - 26 maart 2020 - Auteur: Wiebke Pittlik

Hoewel in Duitsland op 26 maart 36.508 bevestigde besmettingen met Covid-19 zijn, zijn daar tot nu toe 198 mensen aan het virus overleden, volgens het Robert Koch Institut (RKI), het Duitse RIVM. In Nederland zijn op dezelfde dag 7431 bevestigde besmettingen, en 434 coronapatiënten zijn overleden. Deze cijfers roepen vragen op. Hoe kan het dat in Duitsland minder mensen lijken te sterven aan corona? Een eenduidig antwoord is niet te geven, zeggen deskundigen. (Aangevuld op 30 maart, met standpunt DIVI-voorzitter Uwe Janssens)

'Lage Duitse sterfte komt door veel testen'
© NIAID/Flickr

Een groot verschil tussen Nederland en Duitsland is dat Duitsland veel meer test op het coronavirus. Viroloog Christian Drosten, die de Duitse regering adviseert, zei 26 maart tijdens een persconferentie dat het lage sterftepercentage komt omdat Duitsland heel vroeg begonnen is met heel veel testen. De capaciteit is de laatste weken enorm opgevoerd en momenteel worden volgens Drosten wekelijks naar schatting een half miljoen tests uitgevoerd.

Nederland test aanzienlijk minder, het RIVM geeft daarom aan dat het aantal bevestigde besmettingen geen goede graadmeter is voor de verspreiding van het virus. Het ligt voor de hand dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in Nederland veel hoger is dan uit de cijfers blijkt.

 

In Duitsland is dit ‘Dunkelziffer’, dus het aantal onbekende gevallen, lager. Duitsland heeft volgens RKI-directeur Lothar Wieler meer testcapaciteit dan bijna ieder ander land. Ook van het testmateriaal zelf heeft Duitsland genoeg, aldus Wieler in een persconferentie eerder deze week. "We denken, dat we door het vroege testen zeer dicht op het daadwerkelijke aantal besmettingen zitten, en dat blijkt ook uit de geringe mortaliteit van de ziekte bij ons.“

Duitsland test mensen die ziek zijn en de contacten van die zieken die symptomen krijgen. Ook het medisch personeel wordt getest. Wie positief wordt getest, moet in thuisquarantaine en krijgt een contactonderzoek. Iedereen met wie diegene contact heeft gehad, wordt ook gevraagd in thuisquarantaine te gaan.

'Van besmetting tot overlijden duurt gemiddeld drie weken'

Doordat meer wordt getest, zijn de aantallen aangetoonde besmettingen hoger, en het sterftepercentage mogelijk lager, omdat ook lichte gevallen worden meegeteld. In bijvoorbeeld Nederland worden alleen de zwaardere gevallen getest.

Dat Duitsland met z'n 83 miljoen inwoners op dit moment minder sterfgevallen door corona heeft dan Nederland, zou dus kunnen betekenen, dat de verspreiding van het virus in Nederland verdergevorderd is dan in Duitsland. Mogelijk wordt het verschil tussen beide landen dan in de komende periode kleiner, zeggen experts. Van besmetting tot overlijden duurt gemiddeld drie weken, aldus Drosten.

Dat Duitsland bij de sterfgevallen de mensen niet meerekent die naast corona ook een andere aandoening hadden - zoals een Italiaanse krant opperde - veegde Wieler tijdens de eerdergenoemde persconferentie van tafel: alle mensen die de diagnose Covid-19 hebben en overlijden, worden geteld als Covid-19-sterfgevallen.

Capaciteit Intensive Care

Uwe Janssens Foto: Thomas Weiland(Aanvulling 30 maart:) Uwe Janssens, voorzitter van de Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), de artsenkoepel voor Intensive Care en Eerste Hulp, ziet nog een reden voor het verschil in het aantal overlijdensgevallen. Duitsland heeft - relatief en absoluut - veel meer intensive-care-bedden dan Nederland. "In 2017 had Duitsland 34 IC-bedden per 100.000 inwoners. Dat aantal is in Nederland aanzienlijk lager, het aantal bedden per 100.000 inwoners is daar nog lager dan in Italië", laat Janssens per mail weten aan Duitslandweb. Janssens is hoofdarts in het St.-Antonius-Hospital in Eschweiler, nabij Aken.

"De ruime beschikbaarheid aan Intensive Care-capaciteit is vast ook een van de redenen dat de mortaliteit geringer is", denkt Janssens, al tekent hij daarbij aan: "Een eenduidig antwoord is nog niet te geven, op een later moment wordt er vast een wetenschappelijke analyse uitgevoerd."

Driekwart van de Nederlandse Covid-19-sterfgevallen, is niet op de intensive care geweest, meldde de NOS vorige week. Intensivist Farid Abdo van het Radboud UMC zei daarover tegen de NOS: "Soms kiezen mensen er in overleg met hun huisarts voor om thuis te sterven. Wanneer ze wel naar het ziekenhuis gaan en IC-opname nodig is, wordt vóór die opname, samen met de patiënt en familie gekeken naar de overlevingskansen en verwachte kwaliteit van leven ná een IC-opname."

Gevraagd of dit in Duitsland ook het geval is, antwoordt Janssens: "Zo'n Advance Care Planning is wettelijk toegestaan en zou ook zeer gewenst zijn, niet alleen voor mensen die nog thuis wonen maar juist ook voor mensen in verzorgingshuizen. Hier zou men onafhankelijk van de huidige corona-pandemie voorzorgsmaatregelen moeten nemen en precies moeten vastleggen welke invasieve zorgmaatregelen (zoals beademing, red.) een persoon in die levensfase nog wil en hoe hij zich de rest van zijn leven voorstelt. Hele precieze wilsverklaringen zouden dan natuurlijk ook voor moeilijke ethische beslissingen buitengewoon behulpzaam zijn. We spreken ons heel duidelijk tegen leeftijd als enige criterium uit." (Meer hierover in het persbericht van de DIVI over ethische criteria voor triage) 

Het beeld dat in Duitsland minder snel dan in Nederland wordt besloten om iemand niet meer in het ziekenhuis of op de IC op te nemen, bevestigt ook hoogleraar geriatrie Hans Jürgen Heppner tegenover de NOS: "In Duitsland moeten dokters er alles aan doen om patiënten beter te maken. Iedereen die een kans heeft op overleven, jong of oud, moet terechtkunnen op de IC."

Duitsland heeft momenteel ongeveer 28.000 IC-plekken, en dat aantal willen ze verdubbelen. (Ter vergelijking: Nederland heeft er 1150) Via een openbaar register van de DIVI wordt bijgehouden waar nog plek is. De regionale verschillen zijn groot. De DIVI roept de bondsregering daarom op om zo snel mogelijk een nationaal coördinatiecentrum in te richten zodat patiënten over het land kunnen worden verspreid.

Viroloog Christian Drosten - die in korte tijd zeer beroemd is geworden in Duitsland - heeft een dagelijkse podcast over corona op de NDR 

Viroloog Drosten kondigde 26 maart een nieuw onderzoeksnetwerk aan van het Duitse ministerie van Wetenschap, wetenschappelijke netwerken en universitaire ziekenhuizen, meldde onder meer Der Spiegel.  Deze ‘Nationale Taskforce’, met een budget van 150 miljoen euro, is er gekomen op verzoek van kanselier Merkel. Het netwerk moet zoveel mogelijk gegevens over patiënten en hun ziekteverloop verzamelen, ervaringen uitwisselen en zo inzichten opleveren voor pandemie-management en vaccin- en medicijnontwikkeling. 

Tags: coronavirus

Reacties

bat - 25 mei 2020 06:20

waarom is de zorg in Duitsland zoveel beter? Ga eens na wat de gemiddelde zorgbijdrage van een Duitse werknemer is. Deze kan oplopen tot 2,5 keer het bedrag dat we hier voor een 4 koppige familie betalen. Bezuinigen op de zorg komt in Nederland van twee kanten.

Reageer
Max-13 - 11 april 2020 18:46

“Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om 18.00 uur de nieuwste cijfers bekendmaakt zei: „Wij tellen alle doden, we maken geen onderscheid tussen met en door het coronavirus.”

Reageer
Max - 11 april 2020 18:44

Italiaanse gezondheidsautoriteiten een onderzoek hebben gedaan naar sterfgevallen die worden toegeschreven aan het coronavirus.Uit dit onderzoek blijkt dat 99% van de overleden mensen nog een andere ziekte hadden en meer dan 50% had zelfs een derde of een vierde aandoening. De werkelijke doodsoorzaak is niet onderzocht.Volgens het NRC Handelsblad/22 mrt. 2020/ zijn er “vraagtekens over de cijfers van de corona slachtoffers ”:“Angelo Borrelli, het hoofd Bescherming Burgerbevolking dat elke dag om

Reageer
JBS - 4 april 2020 08:44

Kijk ook binnen nederland. Groningen Friesland en Drente , en de achterhoek lijken op Duits niveau te blijven.

Reageer
Jan Zeegers - 30 maart 2020 09:36

Nederland moet een voorbeeld nemen aan Belgie waar wel een zeer goede gezondheidszorg is en je ziet ook dat het sterftecijfer daar 50 % minder is. Nederland is alleen maar met geld en bezuinigingen bezig in de gezondheidszorg en de overheid wilt alleen maar meer ziekenhuizen failliet laten gaan. Dank u wel Rutten voor dit beleid.

Reageer
der Hyrra Jan Zeegers - 31 maart 2020 11:31

Jan, dan heb ik nieuws voor je. Het sterfte cijfer voor België is actueel (31/3) 61 doden per miljoen inwoners. Voor Nederland is dat 50 doden per miljoen inwoners. Belgische doden lopen nu sterk op, Nederlandse aantal doden aantal begint wat af te vlakken. Bron: https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR3Jq-OS1mApIWeepoBPl_Z-bYb7_LeWFS9yrqyzUgHo_nr4cBj9gkCVT5o#countries

Jan Somers - 30 maart 2020 09:33

De macht van de ziekenfondsen moet gedaan zijn. Zij maken woekerwinsten over de rug van de burgers. Dat is Nederland

Reageer
Rob Maatman Jan Somers - 31 maart 2020 08:37

We hebben in Nederland geen Ziekenfondsen meer! Die collectieve voorziening met lage inkomen-afhankelijke premie, zónder eigen risico, is in 2006 afgeschaft. We hebben nu verplichte commerciële ziektekostenverzekering met een hoge basispremie, minimum basispakket en hoog eigen risico, waarbij allerlei dekkingen duur bijverzekerd moeten worden... Wat is geworden van het verhaal dat we door de "marktconcurrentie" een véél betere zorg tegen een véél lagere premie zouden krijgen?

Mariette Jong de - 29 maart 2020 22:13

Wat een verschil in aantallen IC plekken, Nederland is toch ook rijk? Ik wil niet negatief zijn, maar er is zo bezuinigd op de zorg. Al voor deze vreselijke crisis was de situatie nijpend. Ziekenhuizen zijn gesloten of er worden veredelde poli's van gemaakt. Het systeem moet op de schop. Het is zo niet goed. Geld verdienen hoort niet bij gezondheidszorg. Het is geen fabriek!

Reageer
Michiel Visser Mariette Jong de - 1 april 2020 16:21

Ik zorg is zeer kostbaar. Zeker afgezet tegen de opbrengst. Dit geldt helaas ook voor Corona:
De overleving op Nederlandse ic’s lijkt niet veel verder te gaan komen dan 20%. En dat ondanks strenge voorselectie!

Rob Maatman Mariette Jong de - 31 maart 2020 08:41

En het om commerciële redenen sluiten van 3 grote ziekenhuizen en het sluiten of fors inkrimpen van een reeks van kleinere ziekenhuizen...

Mariette Jong de Mariette Jong de - 29 maart 2020 22:59

Ik wil nog toevoegen dat al maanden geleden in een van de universitaire ziekenhuizen al diverse o.k.'s werden gesloten omdat er tekort aan personeel op de ic's was. Geld is een dodelijke drijfveer en past niet bij de gezondheidszorg!

Raoul - 28 maart 2020 20:12

Ik zou graag willen weten hoe het kan dat Duitsland zo veel meer intensive care bedden heeft. Komt dit omdat er in Nederland te veel is bezuinigd op de zorg? Of komt dat doordat ze in Duitsland sneller gestart zijn om het aantal intensive care bedden uit te breiden?

Reageer
Rob Maatman Raoul - 31 maart 2020 09:07

Het verschil in rijkdom tussen Noord-West Europa en Oost-zuid Europa komt niet voort uit mentaliteit (hard werken, verantwoordelijkheid, plicht of tegenprestatie) het is een economische kwestie (industrialisering, ontwikkeling kapitalisme en cyclus aan ontwikkelingen die daaruit volgden) Bijv. Nog niet zo lang geleden waren Spanje en Portugal de rijkste landen! Brachten zij de rijkdommen in Europa. Hetzelfde gold voor "Italië" daarvoor en Frankrijk en het Moorse Rijk en Griekenland.

Rob Maatman Raoul - 31 maart 2020 08:52

De rijkdom van Nederland en Duitsland liggen op een vergelijkbaar niveau. Er zijn twee bijzonderheden: 1. Enorme verschillen in rijkdom tussen West- en Oost Duitsland 2. Wij hebben onze Pensioenrechten in Nederland veel beter opgebouwd. Náást de AOW-potten voor iédere Nederlander, hebben de werkers ook nog 1.400.000.000.000 aan premies in onze pensioenpotten opzij gelegd.

Harry Heymann Raoul - 29 maart 2020 23:45

Duitsland heeft al heel lang het aantal intensive care bedden uitgebreid. En zij zijn over het hele land gelijk verdeeld. Ik woon in nrw in het plaatsje datteln met 34000 inwoners met een algemeen ziekenhuis en een kinderenklinik met bij elkaar 21 ic bedden

Wout K Raoul - 29 maart 2020 14:48

Duitsland is in tegenstelling tot vele landen puissant rijk. Véél rijker dan zélfs Nederland. Laat staan het armlastige Zuid-europa. Maar goed dat we een rijk land Duitsland in Europa hebben. Anders zag het er in alle opzichten veel slechter uit. Duitsers zijn naast harde werkers bijzonder slim en hebben een oneindig verantwoordelijkheidsgevoel én plichtsbesef. Kwaliteiten die véél Europeanen missen. Vooral Zuid-europeanen denken dat zij zonder tegenprestatie in Noord-Europa geld kunnen ophalen.

Amal - 27 maart 2020 16:50

Wat ik mis in het artikel en daardoor voor mij niet compleet is en een vertekend beeld geeft. Is dat naast het testen ook de behandeling compleet anders is. De behandeling kenmerkt zich in dat ze preventief (door het testen) met medicatie (malaria pil) starten om te voorkomen dat mensen doodziek worden.

Reageer
Sietse Amal - 17 april 2020 09:41

Totale onzin. Er worden in Duitsland geen preventieve behandelingen gedaan met antimalaria medicijnen. Er worden wel tests gedaan met enkele medicijnen die ook tegen SARS en Ebola effectief waren, en er wordt simpelweg *meer* getest.

Verder is de behandeling in Duitsland zeer vergelijkbaar met die in Nederland. Er is (al jaren) intensief contact tussen specialisten in beide landen.

Hou dus svp op met die onzin over malariapillen te verspreiden. Je lijkt Trump wel!

Wiebke Pittlik Amal - 27 maart 2020 20:29

Daarvan is ons niets bekend, kan ik ook niets over vinden. Viroloog Drosten heeft juist aangegeven dat het absoluut niet zeker is dat malariamedicijnen zouden kunnen helpen. https://www.merkur.de/welt/medikament-coronavirus-news-drosten-malaria-mittel-impfstoff-experte-podcast-zr-13606157.html
Waarop baseert u deze informatie? mvg de redactie

Marc Beek - 27 maart 2020 14:41

In Nederland worden bovendien sterfgevallen die symptomen hadden die volgens hun huisarts op Corona leken niet in de statistiek meegenomen. Alleen doden van wie vaststond dat ze de ziekte hadden (positief getest waren) komen in het officiële dodental terecht. Het 'conservatieve testen', dat het RIVM vanaf het begin voorstaat, is een grote fout en wordt met honderden, straks mogelijk duizenden doden bekocht.

Reageer
Hugo Marc Beek - 4 april 2020 10:01

Marc Beek merkt terecht opdat sterfgevallen die symptomen hadden maar niet zijn getest, niet in het officiële dodental terecht komen in NEderland.De redactie reageert dat dit ook zo is in Duitsland en doet het daarmee af. Dit is te eenvoudig. Namelijk, omdat er in Nederland slechts een fractie wordt getest vergeleken met Duitsland ,betekent dit dat relatief gezien veel en veel meer doden door Corona niet worden meegeteld in Nederland,vergeleken met Duitsland, waar immers veel meer wordt getest.

Wiebke Pittlik Marc Beek - 27 maart 2020 16:04

Dit is in Duitsland ook zo. Mensen die een positieve coronatest hadden en komen te overlijden, tellen als corona-sterfgevallen. mvg, de redactie

Aangepast op 2020-03-27 16:05:17

Maximaal 500 tekens toegestaan

Lees meer over 'Corona in Duitsland':

Corona in Duitsland: veelgestelde vragen

Corona in Duitsland: veelgestelde vragen

Duitsland heeft de mondkapjesplicht in het ov en ook grotendeels in de zorg afgeschaft. Een overzicht van de corona-regels.


Lees meer

Duitse vaccinatieplicht op losse schroeven

Duitse vaccinatieplicht op losse schroeven

Door de opkomst van de omikronvariant staat de Duitse vaccinatieplicht tegen corona ter discussie.


Lees meer

De schuldigen

De schuldigen

Het strenge Duitse moralisme heeft nu het thema vaccinatie in zijn greep, constateert columnist Merlijn Schoonenboom.


Lees meer

Politieke tussentijd bemoeilijkt coronabeleid

Politieke tussentijd bemoeilijkt coronabeleid

Terwijl de besmettingen oplopen, leek de Duitse politiek verlamd. Maar nu zijn een nieuwe wet en extra maatregelen besloten.


Lees meer


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger