Artikelen

Het antwoord van de politiek

Achtergrond - 1 februari 2004
De regering-Schröder voert een 'indirecte' bevolkingspolitiek. Dat wil zeggen: zij plant maatregelen die het krijgen van kinderen indirect…

Lees meer

Het antwoord van de politiek

Achtergrond - 1 februari 2004
Globaal gesteld zijn er twee methodes om de dreigende, negatieve gevolgen van de vergrijzing en de bevolkingsafname tegen te gaan. Ten eerste…

Lees meer

Het antwoord van de politiek

Achtergrond - 1 februari 2004
De vergrijzing en bevolkingsafname zouden in principe kunnen worden tenietgedaan door massale immigratie. De afgelopen dertig jaar heeft…

Lees meer

Duitsland in 2033

Achtergrond - 1 februari 2004
Hoe zal een vergrijsd Duitsland er uitzien? Zal de Moslimpartij de grootste fractie in de Bondsdag worden, nadat Duitsland decennialang…

Lees meer

Deskundigen aan het woord

Achtergrond - 1 februari 2004
In dit hoofdstuk staan interviews met enkele deelnemers aan de zevende Nederlands-Duitse Conferentie (NDC) die dit jaar in het…

Lees meer

Urgente maatregelen voor de korte termijn

Achtergrond - 1 februari 2004
Voorzitter: Dr. Konrad SchilySprekers: Prof. dr. Axel Börsch-Supan en prof. dr. Hugo Keuzenkamp

Lees meer

Proactief beleid: vergrijzing als maatschappelijke en politieke uitdaging

Achtergrond - 1 februari 2004
Voorzitter: Kitty Roozemond Sprekers: Prof. dr. Ralf Ulrich en prof. dr. Ron Lesthaeghe Aan de hand van verschillende migratiescenario's verduidelijkte Lesthaeghe deze these, waarbij hij er op wees dat de landen in West-Europa bij een gelijkblijvend laag bevolkingscijfer niet zonder migratie zullen kunnen. Van belang bij dit alles is dat de mate van arbeidsparticipatie verhoogd wordt. Dit kan onder meer door een verandering van de duur van het werkzame leven of door hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Op die manier kan de verhouding tussen actieven en inactieven verbeterd worden en wordt het sociale zekerheidstelsel ontlast. Daarnaast zouden productiviteit en technologische innovatie meer in de discussie betrokken moeten worden. In de daaropvolgende discussie brachten verschillende deelnemers de productiviteit van oudere werknemers ter sprake. De vraag is in hoeverre zij meer flexibel kunnen worden en hoe dit kan worden gerealiseerd en ook in hoeverre bedrijven zich al voldoende bezig houden met de gevolgen van demografische verschuivingen. Het zou kunnen dat investeringsbeslissingen in de toekomst tegen de achtergrond van deze verschuiving genomen gaan worden. Dit kan zowel een positief als een negatief effect hebben. Toch moet men er rekening mee houden dat bedrijven het potentieel aan oudere werknemers (nog) niet optimaal benutten. Bij dit alles doet zich echter wel de vraag voor of er in de toekomst ook voldoende arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. Ook werden andere vormen van gedrag (consumptiepatronen, electoraal gedrag etcetera) van toekomstige cohorten gepensioneerden bediscussieerd. Zo is het denkbaar dat er polarisatie optreedt en gepensioneerden hun politiek gewicht ten koste van jongeren gaan gebruiken. Het feit dat het reële pensioenniveau daalt, kan leiden tot een andere invulling van de oude dag, de pensioenuitkering moet met parttime werk worden aangevuld. De deelnemers waren het er vrijwel over eens dat de voorwaarden om tot een verhoging van het geboortecijfer te komen (bijvoorbeeld een aanpassing van de schooltijden, betere combinatie werk en zorgtaken) nog voor verbetering vatbaar zijn. Lees verder: verslag werkgroep 3

Lees meer

Het Verslag van de Nederlands-Duitse Conferentie

Achtergrond - 1 februari 2004
Op 20 en 21 november vond de zevende Nederlands-Duitse Conferentie plaats. Het thema van de conferentie luidde 'Vergrijzing als demografische…

Lees meer

De stad van de toekomst, de toekomst van de stad

Achtergrond - 1 februari 2004
Voorzitter: Drs. Leonard OrnsteinSprekers: Prof. dr. Heinrich Mäding en prof. Riek Bakker

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger