Achtergrond

Cyprus

Achtergrond - 1 november 2002
De republiek Cyprus heeft op papier zeggenschap over het gehele eiland. In het zuidelijke (Griekse) deel is dat in de praktijk ook zo, maar…

Lees meer

Malta

Achtergrond - 1 november 2002
Malta ligt in de Middellandse Zee vlak onder Sicilië, maar wordt in 1814 een kolonie van het Britse Gemenebest. Precies anderhalve eeuw…

Lees meer

Letland

Achtergrond - 1 november 2002
Evenals in de andere Baltische staten, ontstaat ook in Letland halverwege de jaren tachtig een onafhankelijkheidsbeweging die gericht…

Lees meer

Polen

Achtergrond - 1 november 2002
Polen is qua oppervlakte ruim zeven keer zo groot als Nederland. De ligging is in de loop de eeuwen talloze malen veranderd, de laatste…

Lees meer

Slowakije

Achtergrond - 1 november 2002
Slowakije vormt het grootste gedeelte van de twintigste eeuw samen met Tsjechië één…

Lees meer

Slovenië

Achtergrond - 1 november 2002
 In 1989 neemt het Sloveense parlement een wet aan waarin zij het recht opeist om zich af te mogen scheiden van Joegoslavië, de federatie…

Lees meer

Overzicht

Achtergrond - 1 november 2002
Verdrag van Parijs (1951) In Parijs wordt het Verdrag tot de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)…

Lees meer

Overzicht

Achtergrond - 1 november 2002
Europese Unie (EU) Driemaal per jaar komen de regeringsleiders van de lidstaten bijeen voor een zogenaamde 'Europese Top.' In…

Lees meer

Kanseliers en Europa

Achtergrond - 1 november 2002
Helmut Kohl heeft zich tijdens zijn kanselierschap intensief ingezet voor de Europese integratie en hiervoor ook compromissen gesloten die…

Lees meer

Meningen over Europa

Achtergrond - 1 november 2002
Vanaf mei 2004 zal de Europese Unie uitgebreid zijn met tien landen uit Midden-, Oost-…

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger