Achtergrond

Nieuw: 'ESB Dossier Duitsland'

Achtergrond - 4 december 2002
(4 december 2002) Op 5 december publiceert het economenvakblad ESB (Economisch Statistische Berichten) het ESB Dossier Duitsland. Dit Dossier is gemaakt in opdracht van het Centrum voor Duitsland-Studies, het Duitsland Instituut Amsterdam en het Ministerie van Economische Zaken.

Lees meer

Studenten over Europa 

Achtergrond - 1 december 2002
2. Wat is uw leeftijd?19 jaar

Lees meer

Conjunctuur en trends

Achtergrond - 27 november 2002
(27 november 2002) Momenteel gaat het met de Duitse economie niet zo slecht als het huidige beeld ons wil doen geloven. In het derde kwartaal van 2002 heeft de economie zich in vergelijking met verleden jaar nog goed gehouden. Toch zijn de economen het niet met elkaar eens over de verdere ontwikkeling. Terwijl de Duitse financieel experts vrezen dat het economische klimaat in de komende maanden voelbaar zal afkoelen, verwacht de Organisatie voor Wetenschappelijke Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) voor 2003 positieve groeivooruitzichten in de Duitse economie.

Lees meer

Verdeeld over het herenigde Duitsland 

Achtergrond - 26 november 2002
(25 november 2002) Op 16 november jongstleden organiseerde het Duitsland Instituut Amsterdam het congres 'Herenigd, maar verdeeld gebleven. Twaalf jaar integratie van 'Ossis' en 'Wessis' in Duitsland'. Duitse schrijvers, politici, wetenschappers en journalisten discussieerden met elkaar over verschillende aspecten van de Duits-Duitse integratie. Oud-journalist voor de Volkskrant Jan Luijten was toehoorder bij de verschillende debatten en ontdekte dat er nog geen consensus heerst over het integratieproces van Ossis en Wessis.

Lees meer

Wachten op rugwind?

Achtergrond - 20 november 2002
(20 november 2002) Met de toetreding van de nieuwe lidstaten komt Duitsland in het centrum van Europa te liggen en gaan de grensen met Polen en Tsjechië volledig open. Joop Meijnen kijkt naar de economische consequenties die de uitbreiding kan hebben voor de toch al beroerde situatie op de Duitse arbeidsmarkt.

Lees meer

Uit het graf opgestaan?

Achtergrond - 19 november 2002
(19 november 2002) De Frans-Duitse as in Europa is al vele malen dood verklaard. Toch bereikten Frankrijk en Duitsland onlangs, tot veler verrassing, een akkoord over de EU-landbouwuitgaven. Draait de Frans-Duitse motor weer op volle toeren? Volgens Mark Beunderman is deze conclusie voorbarig.

Lees meer

De tandeloze tijger

Achtergrond - 18 november 2002
Opinie (18 november 2002) In 1992, met het Verdrag van Maastricht, werd de samenwerking in de Europese Unie uitgebreid: voortaan zou er ook een gezamenlijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en een Europees defensiebeleid (het Europees veiligheids- en defensiebeleid, EVDB) worden gevoerd. Volgens Maria Derks dreigt het Europa van de toekomst een tijger zonder tanden te word en als er niet gauw nagedacht wordt over een aantal dringende kwesties.

Lees meer

Op straat: Amsterdam 18 november 2002 

Achtergrond - 18 november 2002
2. Wat is uw leeftijd?                      58 jaar

Lees meer

Interview met Atzo Nicolaï

Achtergrond - 12 november 2002
1. Voelt u zich al een beetje Europeaan?"Ja, maar ik voel me meer Nederlander, hoewel dat ook niet overdreven moet…

Lees meer

Helden geraken aan de bedelstaf

Achtergrond - 6 november 2002
(Amsterdam, 6 november) Tot drie jaar na de val van de Muur beleefden de Oost-Duitsers de politieke omwentelingen als een cultuurschok én een vernedering. In het begin (1989) werden zij nog als helden gezien, die een goed georganiseerde dictatuur zonder geweld tot instorten hadden gebracht. Aan 't einde (1992) waren ze, in de positieve lezing, de betreurenswaardige bedelaars, degenen die door de elites uit het Westen bij de hand genomen moesten worden. In een andere lezing muteerden de Oost-Duitsers zelfs tot laffe en opportunistische medewerkers van de geheime dienst, de Stasi.

Lees meer

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger