Duitslandweb logo Duitslandweb

Actiegroep Duits - een jaar later
Tweede Dag van de Duitse taal op 18 april 2013

Achtergrond - 17 april 2013

Donderdag 18 april vindt de tweede Dag van de Duitse taal plaats. De eerste Dag van de Duitse taal in 2012 werd met Duitse lievelingswoorden die aan ballonnen de lucht in vlogen, met de inzet van tientallen onderwijsinstellingen en met veel aandacht in de media voor het belang van een goede beheersing van de Duitse taal een groot succes. Daaruit zijn veel nieuwe initiatieven voortgekomen. 

Mach mit!
Actiegroep Duits - een jaar later © Actiegroep Duits

De Actiegroep Duits, opgericht in 2011, wil het imago van het Duits onder scholieren verbeteren en het vak inhoudelijk versterken. Onder de paraplu van de Mach-Mit!-campagne vinden allerlei publieks- en inhoudelijke activiteiten plaats, met als jaarlijks hoogtepunt de Dag van de Duitse Taal. Dit jaar vindt die op 18 april plaats.

Sinds de oprichting heeft de Actiegroep Duits van docenten en beleidsmakers in het onderwijs maar ook van werkgeversorganisaties en politici veel positieve respons gekregen. Vooral docenten waren blij dat er iets werd ondernomen. Op verschillende Nederlandse schooltypes en ook op universiteiten staat het vak Duits onder druk. Het aantal scholieren dat op het vmbo voor Duits kiest, daalt gestaag en subsidies voor projecten om scholieren door middel van stages kennis te laten maken met Duitsland worden stopgezet. Op universiteiten zijn nog weinig hoogleraren; opleidingen worden geschrapt of gaan over in brede opleidingen.

Nieuwe initiatieven

Op de Dag van de Duitse Taal in 2012 heeft de Actiegroep Duits een aantal aanbevelingen gedaan. Zo pleitte de Actiegroep voor meer en beter Duits op scholen en in het mbo; flexibeler Duits op universiteiten en hogescholen; meer mobiliteit naar Duitsland; en betere samenwerkng tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daaruit zijn nieuwe initiatieven voortgekomen.

Voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) is in het najaar van 2012 een conferentie in Den Haag georganiseerd. Hier werd gesproken over het versterken van de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

De Lerende Euregio heeft zich tot kartrekker voor het mbo ontpopt. Samen met de Actiegroep Duits heeft deze organisatie - die zich inzet voor onderwijssamenwerking tussen Duitsland en Nederland in de grensstreek - in september een conferentie georganiseerd om maatregelen te bedenken waarmee de moeilijke positie waarin het vak duits in het mbo verkeert kan worden verbeterd.

Mach-mit-Mobil

Om het vak Duits ook inhoudelijk aantrekkelijker te maken en scholieren te motiveren deze taal te leren, toert het Mach-mit-Mobil langs scholen in heel Nederland. Medewerkers van het Goethe Institut bemannen deze knaloranje BMW en verzorgen gratis een speelse gastles op het vmbo, de havo en het vwo, waarin ook veel aandacht is voor informatie over het land zelf. Het Mach-mit-Mobil is van begin af aan steeds volgeboekt geweest.

De Actiegroep Duits reikte op de eerste Dag van de Duitse taal in 2012 de eerste Prijs van de Duitse Taal uit. Die werd gewonnen door csg Rehoboth, die een pilotproject had voor tweetalig onderwijs met Duits als tweede taal in het vmbo - een unicum. De eerste lichting leerlingen ontving eind maart 2013 een Goethe-taalcertificaat. Van de 22 leerlingen haalden 20 het niveau ‘Sehr Gut’.

Belevingsonderzoek Duits

Voor het vmbo wordt momenteel ook gewerkt aan een nieuw Belevingsonderzoek Duits. In 2010 vroeg het Duitsland Instituut Amsterdam in het eerste Belevingsonderzoek scholieren van de derde en vierde klas van de havo en het vwo naar hun beleving van het vak Duits. Mede naar aanleiding van dit onderzoek is de Actiegroep Duits opgericht.

Om kinderen op een positieve manier te laten kennismaken met de Duitse taal organiseerde de Actiegroep Duits op de Europese Dag van de Talen op 26 september 2012 het voorleesproject Sprookjesachtig Duits. Native speakers lazen het sprookje ‘Rotkäppchen’ voor op basisscholen in heel Nederland. Ook middelbare scholen deden mee, met een voor hun niveau aangepaste versie van het project. Ze verdiepten zich bijvoorbeeld in de geschiedenis van sprookjes.

Om ook bij hoger opgeleiden te zorgen dat er voldoende kennis is van de Duitse taal en cultuur, en om hun horizon te verbreden, heeft het Duitsland Instituut Amsterdam, een van de oprichters van de Actiegroep Duits, een Duitslanddesk met stipendiumprogramma in het leven geroepen. Deze desk moet ervoor zorgen dat meer studenten voor korte of langere tijd naar Duitsland gaan.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

Lees meer over 'Duitse taal':

Taaldorp met 'Prügelei'

Taaldorp met 'Prügelei'

Beginnend docente Duits Iduna Paalman wordt tijdens haar taaldorp - een rollenspel - op school volkomen verrast door een 'Prügelei'.

Lees meer

Hilf mir!

Hilf mir!

Het is juni, de leerlingen zijn er klaar mee, maar docente Duits Iduna Paalman moet hen nog een maand bij de les houden.

Lees meer

In der Ferien

In der Ferien

Het is meivakantie - maar de tweedeklassers van Iduna Paalman ontgaat het dat 'in der Ferien' naar Duitsland gaan ook leuk kan zijn.

Lees meer

Der Sitzpinkler und die gnädige Frau

Der Sitzpinkler und die gnädige Frau

We vroegen op Twitter om mooie Duitse woorden om de #DagvandeDuitsetaal te vieren. Het resultaat was verrassend!

Lees meer


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger