Subjectieve integratie

Achtergrond - 1 december 2005

Eén van de manieren om na te gaan of jongeren geïntegreerd zijn is door te vragen of ze ook het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van de Nederlandse en Duitse samenleving. In dit hoofdstuk komt deze persoonlijke beleving van de jongeren aan de orde als het gaat om integratie in de Nederlandse en Duitse samenleving. In de vragenlijst die de leerlingen voorgelegd kregen stonden uitspraken, waarbij de scholieren aan moesten geven in hoeverre ze het daarmee eens waren op een schaal van één ('Helemaal niet mee eens') tot en met vier ('Helemaal mee eens').

Turkse jongeren

Figuur 2.1 laat zien welk deel van de Turkse jongeren aangeeft het eens te zijn met de uitspraak (op een schaal van nul tot één). Als het gaat om de manier waarop Turkse jongeren aankijken tegen de samenleving zijn er een aantal verschillen aan te wijzen tussen Turkse jongeren uit Nederland en uit Duitsland.

FIGUUR 2.1 Persoonlijke beleving van integratie onder Turkse jongeren uit Nederland en Duitsland: deel van de jongeren dat het 'eens' of 'helemaal eens' is met de uitspraken.


Turkse jongeren in Nederland hebben sterker het gevoel deel uit te maken van de Nederlandse samenleving dan Turkse jongeren in Duitsland, zo'n 80 tegenover 65 procent (zie uitspraak 1). In Duitsland geeft ongeveer eenderde van de Turkse jongeren aan niet of helemaal het gevoel te hebben deel uit te maken van de Duitse samenleving, tegen 20 procent van de Turkse jongeren in Nederland.
Ondanks dat Duitse Turken minder tevreden zijn over hun maatschappelijke integratie, hebben ze geen probleem met deze situatie. Ruim 80 procent van de Turkse jongeren in Duitsland zegt tevreden te zijn over de samenleving waarin hij of zij leeft, terwijl dat in Nederland 10 procent lager ligt. Nederlandse Turkse jongeren hechten er evenwel meer waarde aan bij te dragen aan een betere samenleving.

Andere allochtone jongeren

Figuur 2.2 is vergelijkbaar met figuur 2.1, maar laat de persoonlijke beleving van de integratie van de andere allochtone jongeren zien.
Turkse jongeren in Duitsland lijken op andere Duitse allochtone jongeren als het gaat om het gevoel te zijn opgenomen in de samenleving. In Nederland is dit gevoel iets sterker dan onder Turkse en andere allochtone jongeren (zie in figuur 2.2 uitspraak 1).
Ook hechten Turkse en andere allochtone jongeren in Nederland er meer waarde aan bij te dragen aan een betere samenleving dan hun leeftijdsgenoten in Duitsland (uitspraak 3)
Opvallend is dat Turkse jongeren in Nederland zich met 90 procent uitzonderlijk gerespecteerd voelen door anderen (uitspraak 2), zowel in tegenstelling tot andere Nederlandse allochtone jongeren als tot Turkse en andere allochtone jongeren in Duitsland.

Figuur 2.2 Persoonlijke beleving van integratie onder andere allochtone jongeren uit Nederland en Duitsland: deel van de jongeren dat het 'eens' of 'helemaal eens' is met de uitspraken.


Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger