Opzet van het onderzoek

Achtergrond - 1 december 2005

563 jongeren uit Berlijn, Rotterdam, Den Haag en Zaandam werkten mee aan het onderzoek. In figuur 1.1 is te zien dat er relatief weinig autochtone jongeren bij het onderzoek betrokken zijn. De reden daarvoor is dat er in de verschillende steden 'gekleurde scholen' zijn bezocht in veelal gekleurde wijken. De jongeren, zowel de autochtone als de allochtone jongeren, zijn dus niet representatief voor de autochtone of allochtone jongere in het algemeen, maar wel voor de jongere die opgroeit in een gekleurde wijk in een modern, multi-etnisch grootstedelijk gebied, zoals de Randstad of Berlijn.

In Duitsland woont driekwart van de allochtonen in grote steden, zoals Berlijn, Frankfurt en de steden in het Ruhrgebied. Ook in Nederland wonen de meeste allochtonen in de steden, de Randstad in het bijzonder. In Duitsland wonen - gerelateerd aan de hele Duitse bevolking - evenwel meer Turken dan in Nederland. Waar Turken in Duitsland ongeveer 56 procent van alle niet-westerse allochtonen uitmaken, is dat in Nederland slechts 21 procent. In Nederland vormen de Surinamers en Marokkanen even grote groepen als de Turken, wat de culturele diversiteit in de gekleurde wijken vaak evenwichtiger maakt.

Figuur 1.1 toont de belangrijkste groepen die in het onderzoek worden onderscheiden. Naast Turkse jongeren worden autochtone jongeren en 'niet-Turkse' allochtone jongeren onderscheiden. Zo kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen Turkse jongeren en autochtone jongeren in Nederland en Duitsland. Deze verschillen kunnen weer worden afgezet tegen de verschillen tussen Turkse jongeren en andere allochtone jongeren in Nederland en Duitsland.
In dit onderzoek geldt voor Turkse en andere allochtone jongeren de definitie dat tenminste één ouder niet in Nederland of Duitsland is geboren. In Nederland is dit de gangbare definitie, die bijvoorbeeld ook door het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd wordt. Deze 'Nederlandse' definitie heeft in dit onderzoek ook betrekking op de Duitse allochtone jongeren. In Duitsland wordt evenwel vaak van Ausländer gesproken, waarmee alleen de jongeren worden aangeduid die niet in het bezit zijn van de Duitse nationaliteit.

Figuur 1.1 Wie werkten mee aan het onderzoek?
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Andries Kok in opdracht van het Duitsland Instituut Amsterdam, met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en maakt deel uit van zijn afstudeeropdracht voor de studie sociologie aan de Universiteit van Utrecht.

Reacties

Geen reacties aanwezig

Maximaal 500 tekens toegestaan

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger