Aanbevelingen voor beleidsmakers

1. Internationalisering

Zorg voor informatieverstrekking op het gebied van internationalisering aan scholen en vakgroepen. Workshops op landelijke studiedagen voor talendocenten kunnen hierin voorzien. Naast taalvaardigheid levert een scholierenuitwisseling een stimulans in het kader van Europees burgerschap op.

2. Taalassistenten

Zet een taalassistentenprogramma op voor de bemiddeling van jonge moedertaalsprekers aan Nederlandse middelbare scholen. Dit zorgt voor vermindering van de werkdruk bij vakgroepen en tevens voor een boost op het gebied van doeltaalgebruik in de les.

3. Nascholingen

Investeer in nascholingen om docenten bij te scholen in het kader van de curriculumherziening van de moderne vreemde talen.

4. Doorlopende leerlijn

Garandeer een doorlopende leerlijn van ERK-gebaseerde kerndoelen tot en met het examenprogramma voor het vak Duits.

5. Nieuwe eindtermen

Zorg voor een spoedige invoering van de nieuwe eindtermen en met name het vernieuwde Centraal Schriftelijk Examen.

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger