Suggesties voor toekomstig onderzoek

Voormalige docenten

We hebben in deze enquête de huidige docenten Duits aan het woord gelaten. Het zou waardevol zijn om in de toekomst ook in kaart te brengen wat mensen vinden die juist niet meer werkzaam zijn als docent Duits. Omdat we in Nederland elke docent hard nodig hebben, is het interessant te weten: wat waren voor hen de redenen om te stoppen en hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen?

Native speakers

We hebben in de enquête geen onderscheid gemaakt tussen native en non-native speakers. Het werven van docenten Duits in Duitsland is één van de dingen waar het DIA zich voor inzet. Een toekomstig onderzoek naar de verschillen tussen deze twee groepen zou kunnen bijdragen aan onze kennis over hoe Duitsers hun beroep als leraar Duits en het vak Duits hier in Nederland ervaren. Zo zouden wij de informatie die wij hen bieden kunnen verbeteren.

Coronamaatregelen

Bij meerdere onderwerpen werden moeilijkheden genoemd die zijn veroorzaakt door de coronapandemie. Bijvoorbeeld een leerachterstand bij leerlingen en de onmogelijkheid om uitwisselingen met Duitstalige landen te organiseren. Het zou interessant zijn om in de toekomst te onderzoeken in hoeverre deze problemen nog nawerken zonder (verregaande) corona gerelateerde maatregelen: komen extra projecten en initiatieven zoals uitwisselingen terug? 

Andere schoolvakken

Ten slotte zouden onze resultaten kunnen worden vergeleken met andere schoolvakken, bijvoorbeeld andere moderne vreemde talen zoals Frans. In hoeverre zijn de onderwerpen in dit rapport ook een urgent thema voor andere docenten in Nederland? Waar kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we beter samenwerken?


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger