Aanbevelingen voor schoolleiders

1. Stevige positie in urentabel

Zorg voor een stevige positie van Duits in de urentabel. Wees alert op constructies zoals flexuren omdat dit het aantal contacturen vermindert, terwijl die noodzakelijk zijn voor effectief talenonderwijs.

2. Investeren in personeel

Investeer in personeel door actief naar hun wensen en ideeën te informeren. Het schoolvak Duits kan aantrekkelijker worden als docenten afwisselender werk aangeboden krijgen door taakuitbreiding.

3. Studenten

Wees terughoudend met studenten in dienst nemen. Studenten moeten eerst hun opleiding kunnen afmaken om duurzaam inzetbaar te zijn.

4. Spreekvaardigheid

Beperk zoveel mogelijk de groepsgrootte om spreekvaardigheid goed te kunnen oefenen. De werkdruk verlichten kan ook door de inzet van een Duitstalige taalassistent voor het bevorderen van spreekvaardigheid.

5. Brugklas

Start met Duits in de brugklas.

6. Ontlezing

Zoek schoolbreed naar manieren om ontlezing tegen te gaan. Alle schoolvakken zullen daar baat bij hebben.

7. Internationalisering

Zorg voor ondersteuning bij internationalisering (financieel, faciliterend). Maak het onderdeel van het curriculum vanwege het belang hiervan voor leerlingen.

8. Doeltaalgebruik

Goed doeltaalgebruik heeft baat bij afspraken zoals die bij scholen die tweetalig onderwijs aanbieden, zijn vastgelegd: in de mvt-les wordt in principe de doeltaal gesproken.

"Ik heb economie gekozen omdat ik geen 'pretpakket' wilde. Maar ik was zo belabberd slecht in economie dat ik veel beter Frans én Duits had kunnen kiezen."

Joanne Rullens, zelf docent Duits, heeft Duits vroeger laten vallen.

9. 'Pretpakket'

Ontmoedig het woord 'pretpakket' als het gaat om het C&M-profiel: alle profielen zijn gelijkwaardig. Sommige leerlingen zijn beter af met een extra taal. In taal en cultuur kun je ook excelleren.

10. Decanen

Laat decanen uitleggen wat het belang van taal en geesteswetenschap is en tevens wat het belang van kennis van Duitse taal en cultuur is.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger