Kanttekeningen bij dit rapport

De respondenten van onze enquête zijn niet geselecteerd met een aselecte steekproef. Dit brengt automatisch de beperking met zich mee dat de bevraagde docenten in bepaalde aspecten niet representatief zijn voor alle docenten Duits in Nederland. Uit de basisgegevens die wij bij iedere docent hebben gevraagd, blijkt onder meer dat veel respondenten in de Randstad werkzaam zijn: 54 procent. Dit is deels te verklaren door het grotere aantal scholen en leerlingen dat deze provincies tellen. Een tweede element was de relatief grote hoeveelheid respondenten met een eerstegraads lesbevoegdheid. In Nederland zijn er juist meer tweedegraads docenten Duits dan eerstegraads. Het voordeel van deze verdeling was echter wel dat we veel respondenten hadden die zowel in de onder- als bovenbouw lesgaven. Zo konden zij het onderwijs in deze leerjaren goed met elkaar vergelijken.

We zijn er trots op dat we op veel gebieden diversiteit zien: docenten die les geven op het vmbo, havo en vwo hebben onze enquête ingevuld en we hebben zowel input gekregen van beginnende docenten (20 procent geeft minder dan vijf jaar Duits) als zeer ervaren docenten (24 procent staat al meer dan 25 jaar voor de klas).

Bij het kiezen van de interviewpartners is er expliciet op gelet dat alle 'soorten' docenten aan het woord kwamen. Dat wil zeggen wat betreft leeftijd, locatie, bevoegdheid en klasniveau, maar ook andere gegevens die wij konden herleiden uit de gegeven antwoorden. De gekozen citaten ondersteunen de resultaten uit de enquête en dienen ter illustratie van onze bevindingen. De docenten hebben toestemming gegeven om deze citaten in dit rapport op te nemen.

Omdat wij ervoor gekozen hebben de vragenlijst na het invullen niet te blokkeren op basis van IP-adres, zodat meer dan één docenten op een specifieke locatie de vragenlijst kan invullen, hebben wij geen garantie dat docenten de vragenlijst niet meerdere keren hebben ingevuld. Die kans achten wij echter zeer klein op basis van het onderwerp van deze enquête Het is onwaarschijnlijk dat iemand de legitimiteit van de resultaten zou willen verstoren met een politieke of ideologische reden.

Omdat de docenten in het netwerk van het DIA zijn geworven, hebben we waarschijnlijk in verhouding veel professionals bereikt die actief zijn online, onze nieuwsbrief ontvangen, naar evenementen en nascholingen komen of ons lesmateriaal inzetten. Door op te roepen de enquête ook door te sturen naar collega's hebben wij geprobeerd ook docenten te bereiken die nog niet in ons netwerk zitten. Daarnaast hebben we andere organisaties gevraagd de link te delen. Docenten die het DIA nog niet kennen, maar wel een van deze andere organisaties, konden we zo bereiken.

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger