Aanbevelingen voor lerarenopleidingen

1. Ga zo door!

Zet de trend van inhoudelijk sterk en inspirerend onderwijs voort en werk hierin samen met de andere opleidingen: het blijkt dat nieuwe docenten met veel enthousiasme en goede ideeën van de opleiding komen. Hierbij valt te denken aan communicatief onderwijs dat ERK-gebaseerd is. Dit is de verdienste van goede lerarenopleiders en vakdidactici op Nederlandse hogescholen en universiteiten.

2. Belang van internationalisering

Zorg voor meer kennis over het belang van internationalisering en de mogelijkheden en hulpmiddelen die hiervoor bestaan. Faciliteer ook het delen van best practices.

3. Plek voor literatuur

Geef literatuur een stevige plek in het curriculum. Benoem ook het belang van lezen en literatuur in het kader van burgerschaps- en persoonsvorming.

4. PTA ontwikkelen

Neem het maken van een Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) op in de opleiding zodat studenten op de hoogte zijn van de vereiste inhoud.

5. Double degree inrichten

Richt waar mogelijk Double degree en joint degree opleidingen in. Hierdoor wordt de vijver van docenten Duits vergroot en wordt het vak van docent veelzijdiger. Dit komt vervolgens de kwaliteit van het onderwijs ten goede. Denk hierbij aan vakoverstijgend onderwijs.

6. Werving

Geef voorlichting over de lerarenopleiding Duits bij aangrenzende bacheloropleidingen zoals Europese Studies of Taal en Communicatie. Of laat studenten deze voorlichting geven.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger