Professionalisering
Waar heeft de docent Duits behoefte aan?

Zowel voor de eigen taalbeheersing, de kennis van actuele Landeskunde als ook didactische vraagstukken hebben docenten met regelmaat nascholing nodig. Dat geldt net zo goed voor de moedertaalspreker. Op landelijke of regionale studiedagen komt bovendien uitwisseling tussen scholen tot stand en kan de docent in het algemeen nieuwe ideeën opdoen.

Nascholingen in de afgelopen vijf jaar

We vroegen onze respondenten hoe vaak zij in de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen aan een nascholing. Bijna driekwart had dit minstens één keer gedaan. Gemiddeld bezochten zij 3,9 nascholingen in vijf jaar. 29 procent deed dit gemiddeld één keer per jaar of meer.

 

We vroegen de respondenten om aan te geven over welke onderwerpen zij een nascholing hadden gevolgd. Hieronder vindt u de vijf meest genoemde onderwerpen. Het gaat hier om de percentages van het totaal aantal respondenten dat aangaf een nascholing te hebben gevolgd de laatste 5 jaar. De vraag was optioneel: 65 respondenten (31 procent) gaven geen toelichting welke nascholing ze hebben gevolgd.

 

Een paar voorbeelden van andere onderwerpen die minder vaak zijn genoemd: Landeskunde, gespreks- of spreekvaardigheid, activerende didactiek, gamification / Escape rooms, films in de les.

Nascholingen in de toekomst

De meeste respondenten geven aan in de toekomst graag een nascholing te willen volgen over leerlingenmotivatie en differentiatie in de mvt-les. Ook is er veel interesse voor de doorlopende leerlijn literatuur, formatief toetsen en doeltaalgebruik. 4 procent zegt geen nascholing te willen volgen. Hieronder vindt u de top 10 van meest genoemde onderwerpen.

 

Ondersteuning bij professionalisering

Een groot deel, 83 procent, van de respondenten ervaart dat zij/hij/hen voldoende tot zeer veel ruimte krijgt van de schoolleiding voor het volgen van nascholingen.

 

Naast nascholingen vroegen we onze respondenten ook naar andere manieren waarop zij zouden kunnen worden ondersteund. Hierbij geven de meeste docenten aan graag meer uitwisseling met vakgenoten te hebben. Hieronder vindt u het overzicht van de meest gegeven antwoorden.

 

Uitdagingen

Leerlingenmotivatie blijft een uitdaging voor docenten. En ook op het gebied van differentiatie blijft nascholingsbehoefte bestaan. Hierbij strijden de docenten tegen twee actuele problemen in het onderwijsveld – te grote klassen en te weinig concentratievermogen bij leerlingen na de coronapandemie.


Leerlingenmotivatie blijft een uitdaging voor docenten

Daarnaast kan de behoefte aan nascholing op het gebied van een doorlopende leerlijn literatuur ook de wens naar meer houvast zijn. Een leidraad vanuit een centraal instituut zou dan een mogelijke oplossing zijn, wellicht zou Lezen voor de lijst dit in de toekomst kunnen bieden.

Docent Niels Müller heeft in de laatste jaren juist géén nascholingen meer bezocht. Hij wijst erop dat het soms lastig kan zijn om de input duurzaam te implementeren in de praktijk:

 

Reacties van twee experts

 

 


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger