Lesmateriaal en projecten
Andere activiteiten in de Duitse les

Extra lesmateriaal

Een ruime meerderheid van de docenten geeft aan vaak of zeer vaak naast de lesmethode extra materiaal in te zetten in de les. Vooral in de bovenbouw wordt dit veel gedaan. Vrijwel niemand geeft aan zelden of nooit extra materiaal te gebruiken.

 

We vroegen de respondenten toe te lichten welk materiaal zij gebruiken naast hun lesmethode. Verreweg het vaakst wordt eigen materiaal en extra video- en audiomateriaal gebruikt. Zo gebruiken veel docenten Logo TV, Neuneinhalb, Sendung mit der Maus en video's op Youtube. Daarnaast zijn websites populair: hier werden specifiek Deutsche Welle, het Frühstücksei van het DIA en sociale media veel genoemd als een goede bron. Hieronder vindt u een overzicht van de tien meest gegeven antwoorden:

 

Vakoverstijgende projecten

Slechts ongeveer een kwart van de respondenten heeft regelmatig of vaak tijd voor vakoverstijgende projecten in de Duitse les. Vooral in de bovenbouw blijkt dit een uitdaging: een derde zegt zelden tot nooit tijd te hebben hiervoor.

 

Van de 289 docenten die deze vraag beantwoordden gaven 124 een toelichting. De drie meest genoemde redenen waarom vakoverstijgende projecten niet (meer) georganiseerd worden: er is (veel) te weinig ruimte naast de stof die behandeld moet worden; er is te weinig tijd om het te organiseren; de coronapandemie heeft gezorgd dat hier geen mogelijkheid (meer) voor is.

Genoemde voorbeelden

De respondenten noemen echter ook een aantal interessante projecten, waaronder een project rondom de val van de Berlijnse Muur en een project waarbij brieven geschreven worden, beide in samenwerking met het vak geschiedenis. In een ander project werkt de docent samen met collega's van het vak Frans over het thema kunst en cultuur in Berlijn en Parijs. Een van de docenten werkt samen met de vakken muziek, beeldende kunst en Spaans voor een hiphop-project en met economie voor een marketingproject. Daarnaast worden ook excursies naar Duitsland vaak georganiseerd in samenwerking met de vakgroep aardrijkskunde. Meerdere docenten geven aan dat ze regelmatig taaldorpen organiseren in samenwerking met andere moderne vreemde talen.

Tijdgebrek

Er worden in onze enquête meerdere aansprekende voorbeelden van vakoverstijgende projecten genoemd, maar helaas ziet een meerderheid van de bevraagde docenten geen ruimte in haar of zijn lesprogramma om een dergelijk project op te starten en succesvol uit te voeren. In de nasleep van de coronapandemie zijn er wellicht ook andere prioriteiten. 

Taal mét inhoud

Het is dus zaak om weer kennis, inspiratie en best practices in de scholen te brengen. Hier ligt een mooie taak voor nascholingsinstituten. Hoopgevend is de vorming van een Vakvernieuwingscommissie Moderne Vreemde Talen onder leiding van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), die onder meer de 'bouwstenen' uit het traject Curriculum.nu zal gebruiken. In deze bouwstenen krijgt de inhoud in de mvt-les meer gewicht. Wellicht kunnen hierdoor in de toekomst vakoverstijgende projecten makkelijker worden gerealiseerd.


top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger