Basisgegevens

Als eerste werd de respondenten gevraagd naar een aantal basisgegevens. Hieruit kwam het beeld van een diverse groep naar voren, overeenkomstig de landelijke cijfers. Zie voor details over dit onderwerp het hoofdstuk Kanttekeningen bij dit rapport.

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 46,5 jaar. De grootste groep docenten is tussen de 50 en 60 jaar oud. Ruim een kwart is jonger dan 40.

 

Aantal jaren werkzaam als docent Duits

De respondenten zijn gemiddeld 15,7 jaar werkzaam als docent Duits. 40 procent is minder dan 10 jaar aan het werk in deze functie, 17 procent is 30 jaar of langer docent Duits.

 

 

Locatie van de school

De meeste respondenten zijn werkzaam in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht: 176 van het totale aantal respondenten van 323. 37 werken in Gelderland, 30 in Noord-Brabant en 21 in Groningen. In de overige provincies werken telkens minder dan 25 respondenten.

 

Lesbevoegdheid

Het aantal respondenten met een tweedegraads bevoegdheid is ongeveer even groot als het aantal met een eerstegraads bevoegdheid: resp. 47 en 44 procent.

 
 

Het aantal docenten met een eerstegraads bevoegdheid is in verhouding groot. Zie ook het hoofdstuk Kanttekeningen bij dit rapport.

Soort klassen

De respondenten geven aan in het afgelopen schooljaar aan verschillende leerjaren en op verschillende niveaus les te hebben gegeven, zoals in onderstaande grafiek te zien is. De verhouding tussen de verschillende niveaus is verdeeld tussen vmbo (samengevoegd), havo en vwo met respectievelijk 143, 223, 231 docenten die lesgeven op deze niveaus. Een klein percentage gaf in het schooljaar 2021/2022 geen les Duits.

De meeste respondenten geven zowel les in de onder- als de bovenbouw. Dit heeft meerwaarde voor deze enquête: in veel vragen wordt onderscheid gemaakt tussen onder- en bovenbouw. Deze docenten konden dit goed met elkaar vergelijken.

 

 

Van de bevraagde docenten die op het vmbo lesgeven, werken de meesten in de theoretische leerweg/mavo: 38 procent van de respondenten geeft hier les tegenover respectievelijk 7, 10 en 13 procent bij vmbo basis, vmbo kader en gemengde leerweg.

 

top
Op deze site worden cookies gebruikt, wilt u hiermee akkoord gaan?
Accepteer Weiger